Det är fantastiskt att höra om människor som applåderar för personalens fantastiska insatser från sina balkonger. Det värmer i hjärtat att se och höra den tacksamhet som uttrycks.

Det är viktigt för alla som jobbar i välfärden att i denna oerhört svåra och ansträngda situation bli sedda, få uppmuntran och uppskattning.

Men det får inte stanna där. 

Den pågående krisen tydliggör något som Sverige, styrande politiker och arbetsgivare, inte får glömma när det här är över: Samhället fungerar tack vare att yrkesproffs gör sitt jobb. Just nu under extremt svåra förhållanden.

Kommunal fokuserar just nu stenhårt på att säkerställa en någorlunda fungerande arbetsmiljö, rimliga arbetstider och tillgång till skyddsutrustning där det behövs.

Med stöd från många kan Kommunal vara en än starkare kraft när vi ska påminna politiker och arbetsgivare om det oacceptabla i att ta personalen inom välfärden för given

Tobias Baudin

Medlemmarna i Kommunal är upptagna med att rädda Sverige – men det kan ske på bekostnad av sin egen hälsa. 

Men när den akuta krisen är över är vårt uppdrag som fackförening supertydligt: Ingen ska ha ett arbete som i princip bygger på att man sliter sönder sig och sedan, till tack, få en klapp på axeln eller en hyllningstext från politiker och andra som i praktiken inte gör något för att förändra situationen.

Det räcker inte att de som gör jobbet kallas för hjältar. Välfärdens viktiga jobb måste löna sig. 

Det handlar om att värdesätta den yrkesskicklighet som finns. Och i princip alla i Sverige får i detta ögonblick en kraftfull påminnelse om den fulla betydelsen av detta.

Det finns inga enkla jobb i välfärden! Det krävs yrkesskicklighet och utbildning för att kunna städa ett rum efter en smittbärande patient, vårda svårt sjuka i ett specialistteam inom sjukvården, minimera riskerna för smittspridning på äldreboenden och i hemtjänsten, eller finnas där i livets slutskede.

Det är arbeten som ska ha mer än uppskattning i stunden eller en klapp på axeln. Välfärdsarbetarnas yrkesskicklighet måste värdesättas på riktigt. 

Nu vill Kommunal knyta ihop det fantastiska stöd som många i allmänheten visar med de framtida arbetsvillkoren för anställda i välfärden.

För när den akuta krisen är över kommer stödet från allmänheten vara avgörande för att välfärdens resurser ska öka och villkoren för personalen förbättras på allvar. 

Det är viktigt för alla som jobbar i välfärden att i denna oerhört svåra och ansträngda situation bli sedda, få uppmuntran och uppskattning. Men det får inte stanna där

Tobias Baudin

Kommunal har startat en namninsamling där alla ni som vill att villkoren ska förbättras för de välfärdsarbetare som nu står i frontlinjen i kampen mot coronapandemin och gör sina jobb på sjukhus, äldreboenden, inom hemtjänsten och räddningstjänsten, på särskilda boenden, i skolor, förskolor och i kollektivtrafiken. 

Med stöd från många kan Kommunal vara en än starkare kraft när vi ska påminna politiker och arbetsgivare om det oacceptabla i att ta personalen inom välfärden för given. 

När vi ska påminna om och om igen om att investeringar i välfärden inte är ett särintresse bland andra. Det är livsviktigt för Sverige. Så se nu till och tillför de resurser som krävs.

Se till att proffsen inom verksamheterna har förutsättningarna att göra sina jobb. Och se till att de får betalt som de proffs de är! 

Vill du backa kampen för bättre villkor för personalen i välfärden?

Skriv under du också. Visa din uppskattning för de uppoffringar som medlemmarna i Kommunal gör just nu.