Att arbeta med äldreomsorg är många gånger tufft.

Arbetstiderna skiftar, tempot är högt. Det innehåller tunga lyft och lönen är låg i förhållande både till samhällsinsatsen och till betydelsen för de människor som får omsorgen.

Detta gäller alltid, även när arbetsförhållandena inte försvåras av en global pandemi.

Nu har vi en pandemi över oss och den drabbar äldreomsorgens boende och personal extra hårt.

En hel fjärdedel av de svenskar som dött efter att ha smittats av coronaviruset var personer på äldreboenden i Stockholms län. Det är ändå lätt att förstå varför.

Gamla och sjuka människor är känsligare för virusets verkningar och inom äldreomsorgen finns inga möjligheter alls till ”social distansering”.

Både våra äldre och landets omsorgspersonal behöver vår hjälp. Och de behöver den nu

Ebba Busch

Det är förstås särskilt viktigt att den som arbetar inom äldreomsorgen stannar hemma från arbetet, även vid lindriga sjukdomssymptom.

Just därför har också sjukfrånvaron inom äldreomsorgens personal nu blivit ett problem. Under de senaste veckorna har larmrapporter kommit som talar om både trettio och fyrtio procents sjukfrånvaro.

Risken att de äldre inte får den omsorg de behöver, ökar kraftigt. Belastningen på de omsorgsarbetare som finns kvar blir omänskligt hög.

Därför är det nu viktigt att staten sätter in åtgärder som både tryggar omsorgen för våra äldre och avlastar den hårt ansträngda personalen.

Och det måste ske snarast, innan delar av äldreomsorgen kollapsar.

Så var ska avlastningen komma ifrån?

Frågan är inte enkel, eftersom äldreomsorgen även under normala omständigheter har svårt att rekrytera.

Staten måste vara kreativ.

Det finns utbildad vårdpersonal som arbetar inom andra branscher, eller inom delar av den planerade vården som just nu går på sparlåga.

Vi kristdemokrater har tidigare föreslagit att arbetsgivare som lånar ut sjuksköterskor till en vårdinrättning ska ersättas med 120 procent av lönekostnaden, samtidigt som sjuksköterskan behåller 80 procent av sin gamla lön.

Det ger ett rejält tillskott i kassan både för sjuksköterskan och för arbetsgivaren som permitterar en anställd, samtidigt som tillgången på vårdpersonal tryggas.

Belastningen på de omsorgsarbetare som finns kvar blir omänskligt hög. Därför är det nu viktigt att staten sätter in åtgärder som både tryggar omsorgen för våra äldre och avlastar den hårt ansträngda personalen

Ebba Busch

Nu bygger vi ut det förslaget så att det gäller även de andra yrkeskategorierna inom äldreomsorgen, alltså undersköterskor och vårdbiträden.

Även den arbetsgivare som lånar ut personal till äldreomsorgen ska ersättas med 120 procent av lönekostnaden. Den anställde ska samtidigt få behålla åttio procent av sin gamla lön och kommer därför att få en välförtjänt löneförhöjning.

Vi vill att detta gäller minst till och med augusti.

Ju längre tid det tar att genomföra detta, desto större blir pressen på äldreomsorgen och dess personal.

Och ju större pressen blir, desto värre blir både det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna. Sverige, liksom stora delar av världen, befinner sig i en nödsituation.

Och i nödsituationer måste man agera snabbt.

Vi uppmanar därför regeringen, och då i synnerhet socialminister Lena Hallengren, att skyndsamt genomföra vårt förslag.

Både våra äldre och landets omsorgspersonal behöver vår hjälp. Och de behöver den nu.