Det var i april 2018 som en anställd skadade sina tummar i en av företagets maskiner, en hydraulpress. Den anställde höll på att byta ett verktyg i pressen när den lyftes uppåt.

Tummarna fastnade i maskinen och krossades vid händelsen, står att läsa i domen från tingsrätten.

Båda tummarna kunde räddas av vården och den anställde var tillbaka på jobbet ett halvår efter olyckan.

Företaget anser att det har gjort allt för att förebygga olycksfall men i domen framkommer att maskinen som orsakade den anställdes lidande hade säkerhetsbrister, vilket bland annat framkom vid en skyddsrond i början av 2017.

Men tingsrätten dömer företaget för arbetsmiljöbrott och böter om 300 000 kronor. Domen kan överklagas innan 21 april.

Arbetet har sökt företaget.