Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Listan med arbetsplatser som fortfarande hölls öppna i början av veckan var lång.

Detta trots att premiärminister Giuseppe Conte förra helgen lovade att stänga all produktion i landet som inte ansågs vara oumbärlig för landets ekonomi.

De italienska facken var kritiska. De ville att fler fabriker skulle stänga, på grund av smittorisken.

Efter två dagars förhandlingar övertygade landets största centralorganisationer CGIL, Cisl och Uil, regeringen att driva igenom fler stängningar.

– Det har varit galna dagar men nu har vi ett avtal på plats och ett socialt skyddsnät för alla som skickas hem, säger Martina Toti på CGILS pressavdelning.