– Vi har varit positiva till de krispaket som hittills presenterats, men nu är det dags att se till tryggheten för alla de som blir av med jobben, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Därför har LO nu lagt fram en kravlista, riktad till regeringen, för att ”garantera vanligt folks trygghet i spåren av Coronaviruset.”

Listan, som samtliga LO-förbund ställt sig bakom, innehåller 35 punkter som ska uppnå detta.

Liksom i de krav som Svenskt Näringsliv nyligen presenterade vill LO se en utökning av systemet för korttidspermitteringar. Det bör vara möjligt att permittera på heltid, och inte som i dag max 60 procent.

Men till skillnad från Svensk Näringsliv åtföljs det kravet med ett krav på att företag som tar del av korttidspermitteringar bör avstå från bonusar och utdelningar.

– Det är en självklarhet att man inte ska kunna ta emot stödåtgärder från staten och samtidigt dela ut bonusar och utdelningar, säger Therese Gouvelin.

Men den mest akuta att åtgärda är a-kassan, enligt henne.

Här vill man se en kraftig höjning av grundbeloppet, alltså det som de som inte hunnit kvalificera sig för a-kassa får, från 365 till 680 kronor per dag.

Det bör också bli lättare att kvalificera sig för a-kassa, enligt LO:s krav. Bland annat att arbetsvillkoret sänks från 80 till 40 timmar i månaden under en sexmånadersperiod.

– Det är tiotusentals som nu blir av med sin försörjning. Då kan det inte vara så svårt att kvalificera sig. Dessutom måste taket höjas så att fler får 80 procent av sin inkomst, säger Therese Guovelin.

– Det är akut, så jag förväntar mig att nästa gång regeringen och samarbetspartierna kallar till presskonferens så ska det handla om de här sakerna.

För dem som helt saknar möjlighet att få a-kassa vill LO införa ett studiestipendium.

Det ska gå till löntagare som intygar (på heder och samvete) att de jobbat inom besöksnäringen,  inklusive till exempel nöjesbranschen och taxi.

För dem ska det vara möjligt att få pengar för distansstudier motsvarande heltid. Stipendiet förslås ligga något lägre än motsvarande a-kassa.

För att hantera den akuta situationen, men även för att säkra framåt, vill LO se permanenta höjda tillskott till vård och omsorg. 

Några av LO:s krav

Möjlighet till heltidspermittering bör finnas under en kortare period, med samma fördelning av kostnader som i nuvarande system.

Staten bör ta initiativ till ett tillfälligt stopp för personalneddragningar inom offentlig sektor, särskilt vård och omsorg.

Ökade statliga ekonomiska tillskott till sjukvård och omsorg, tillskottet bör vara permanent så att kommunerna vågar utöka sin kostym.

Staten bör initiera offentliga stödköp/resurser (till exempel köp av biljetter) för att hålla igång grundläggande inrikes transportnät: flyg, tåg, båt, buss och taxi i samhällstrafik.

Höj kraftigt grundbeloppet i a-kassan (i dag 365 kronor) till cirka 680 kronor. Riktar sig till dem som inte varit medlemmar i a-kassan i 12 månader.

Sänk arbetsvillkoret i a-kassan till 40 timmars arbete per månad i de sex månader som redan i dag krävs (i dag 80 timmar) och låt ersättningen baseras på månaderna i arbetsvillkoret.

Ett tillfälligt stipendium bör införas för vuxna löntagare som intygar (på heder och samvete) att de jobbat inom besöksnäringen (brett definierat, inklusive till exempel nöjesbransch och taxi). Och inte har kvalificerat sig till a-kassa och inte heller sedan tidigare uppbär studiestöd.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar måste kraftigt utökas och erbjudas tidigt under arbetslöshetsperioden.

Högre CSN-studiestöd till studier inom LO-yrken där det råder brist, särskilt välfärdsyrken.