Enigheten i svensk politik är stor just nu. Samtliga partier står bakom statens tillskott i extra pengar till sjukvården så att de bästa möjliga förutsättningarna ges att avvärja corona-pandemin.

Men när detta sker måste det säkerställas att coronamedlen går dit de är tänkta att gå – inte rakt ner i rika vårdföretagares fickor.

En politisk enighet är avgörande i tider som dessa. Att med alla medel avvärja allvarliga konsekvenser av corona-viruset måste vara av överordnat intresse.

Senast Sverige stod inför ett så pass allvarligt läge att en nationell enighet behövde sättas före allt partipolitiskt käbbel var under andra världskriget.

Detta säger något om det allvarliga läge vi nu trots allt står inför.

Och visst är det tur att vi nu mitt i coronakrisen har en ansvarsfull regering som under flera år haft en tillräckligt stor skattekvot och ett tillräckligt stort sparande så att samhällssystemet är tillräckligt kapabelt.

För det är skrämmande att föreställa sig hur vår beredskap hade varit om Moderaternas och Kristdemokraternas servettskissbudget från 2018 hade fortsatt gälla.

Om det i stället varit skattesänkartrion Kristersson, Åkesson och Busch som nu stått framför oss i direktsända presskonferenser om hur spridningen av coronaviruset ska motarbetas utan resurser att göra något.

Lyckligtvis är vi inte där. 

Att enigheten är stor bland partierna om de insatser som nu skyndsamt krävs är mycket positivt och bådar gott för framtiden.

Samma sak gäller enigheten kring att staten ska stå för de extra utgifter som krävs.

För läget är extraordinärt. 

Det är nu av yttersta vikt att alla politiska partier lägger sina käpphästar åt sidan och undviker att söka några som helst konflikter.

Det gäller i högsta grad de ideologiskt drivna högerpolitikerna och deras besatthet i att prioritera privata företag i välfärden.

Just detta måste vi vara uppmärksamma på. För det är inte bara extra statliga pengar som kommer gå till den offentliga vården under coronapandemin. Särskilt i högerdrivna regioner och kommuner kommer stora medel även att gå till privata sjukvårdsaktörer. 

Högern har under många år vurmat för privata aktörer i välfärden, inte sällan har lokala högerstyren haft en uttalad ambition att gynna sådana framför offentliga.

Att det inte sällan finns privata band mellan högerpolitiker och sjukvårdsaktörer är ingen hemlighet, inte heller de faktiska karriärmöjligheter som vårdföretagen inneburit för högerpolitiker genom tiderna. 

Det är astronomiska siffror det rör sig om, det dessa vårdföretag tjänar. Förra året var vinsten för samtliga vårdföretag hela 553 miljoner kronor. Pengar som kommer direkt från oss skattebetalare.

Det går inte att förneka att drivkraften till vinst är överordnad kvalitet och resultat för dessa välfärdsföretag.

Detta bör vi vara kritiska till i allmänhet. Men läget just nu är kritiskt. Pengarna som nu skjuts till i särskilda corona-medel måste gå till den pågående pandemin.

De måste gå dit behoven är som störst. Absolut inte till företagens vinster.

Att läget är brådskande och att statens medel måste komma ut i landets regioner och kommuner så fort som möjligt är förstående.

Men det måste samtidigt ske kontrollerat. 

Coronapengarna måste gå dit behoven finns – inte till snikna vårdföretagare som ser chansen till extra pengar.