I väntan på att det allmänna pensionssystemet åter ska rustas till rimliga nivåer har tjänstepensionen blivit allt viktigare för landets löntagare.

Men även här härjar orättvisan, speciellt för privatanställda arbetare. Tjänstemän och offentligt anställda får sedan länge sin tjänstepension inbetalad från första anställningsdagen, oavsett ålder.

Men för privatanställda arbetare, som omfattas av SAF-LO Tjänstepension, börjar premierna inte betalas in förrän vid 25 års ålder.

Att premierna till tjänstepensionen inte betalas in från första anställningsdagen gör en stor skillnad den dagen tjänstepensionen ska betalas ut.

Och det är inga småsummor det handlar om. Jämfört med tjänstemän och offentligt anställda med samma lönemässiga förutsättningar kan privatanställda arbetare gå miste om upp mot 2 500 kronor – i månaden! – i utebliven tjänstepension som ett resultat av att deras pensionsavsättningar börjar ticka först från den månad de fyller 25 år.

Kravet på en ändring hördes redan under den förra stora avtalsrörelsen 2017. I avtalsrörelsen 2020 har nu LO gått vidare.

Som att av de gemensamma kraven har LO-förbunden angett att alla, oavsett ålder och oavsett område, ska få premier till avtalspensionen inbetalade från första anställningsdagen.

Arbetsgivarna har svarat med att allt måste rymmas inom lönekostnaderna. Det vill säga, om facken vill tidigarelägga pensionsinbetalningar för privat anställda arbetare så anser arbetsgivarna att kostnaderna för detta måste tas ut i form av lägre löneökningar.

Naturligtvis är avtalspensionen en överenskommelse mellan två suveräna parter.

Men när det gäller pensionsinbetalningarna skiljer sig dock utfallet kraftigt per avtalsområde. Det är vidare en pensionsrutin som stora delar av det svenska näringslivet redan har anpassat sig till.

Att kräva orimlig kompensation inom de områden som ännu inte har jämlik tjänstepension är att snedvrida konkurrensen, speciellt när dessa områden sinsemellan har stora variationer i ålderssammansättning.

En faktor som dock kan påverka möjligheterna för en överenskommelse om tjänstepensionen är att det troligen kan bli ett ganska kort avtal, sannolikt på ett år i stället för normala tre år.

Dels finns här de separata las-förhandlingarna som arbetsmarknadens parter inledde förra året.

Dessa förhandlingar om anställningsskydd och uppsägningsgrunder, som redan i inledningsskedet var infekterade, har tagit en paus under det att avtalsrörelsen pågår.

Flera förbund vill troligen inte vara uppbundna av längre avtal innan LAS-förhandlingarna är avklarade.

Därutöver kommer coronavirusets påverkan på ekonomin och osäkerheten inför hela världsekonomins utveckling, vilket gör att även arbetsgivarna troligen drar sig för att skriva på för långa avtal.

Men oavsett om det blir en kort avtalsperiod och oavsett las-förhandlingar måste första steget mot en mer rättvis tjänstepension tas redan i årets avtalsrörelse.

Har det varit möjligt att genomföra i stora delar av ekonomin för tjänstemän och de offentliganställda så är det naturligtvis möjligt också för de privatanställda.