Höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som vård, skola och omsorg och Arbetsmiljöverkets inspektioner visar på upprepade brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Det har fått myndigheten att göra en extra insats för att få till en långsiktig lösning i kommuner och regioner.

Insatsen ska riktas till de som sitter i den högsta ledningen och som har ansvar för att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete i all verksamhet.

Arbetsmiljöverket menar att kommuner och regioner inte har råd att förlora personal på grund av sjukskrivningar av dålig arbetsmiljö.

– Syftet är att få till ett förebyggande arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela verksamheten, inte bara de arbetsplatser som vi råkar inspektera. Det lönar sig med en god arbetsmiljö, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare för insatsen, i ett pressmeddelande.

Arbetet ska följas upp under de kommande två åren med inspektioner på högsta ledningsnivå i samtliga kommuner och regioner.

Arbetsmiljöverkets inspektörer ska då kontrollera att ledningen styr och följer upp arbetsmiljöarbetet, så som arbetsmiljölagen kräver.