Varje år samlas Sveriges arbetarlitterära sällskap på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) i Flemingsberg för en Arbetarlitteraturens dag.

Vi uppmärksammar skrivande arbetare och presenterar verksamheten i våra sällskap. 

I år gör vi det med en känsla av förstämning.

Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har beslutat att lägga biblioteksverksamheten i malpåse. 

Samtliga bibliotekarier är uppsagda, inköpen av ny litteratur upphör och katalogiseringen avstannar.

Arbetarrörelsens historia är en avgörande del av det svenska kulturarvet. Staten måste ta sitt ansvar för att säkra dess bevarande och tillgängliggörande!

Biblioteket är en vital del av institutionen i dess helhet, och beslutet kommer att få negativa konsekvenser även för arkivverksamheten.

Beslutet, vars motiv är ekonomiskt, är inget mindre än kulturpolitisk harakiri av institutionens huvudmän, LO och Socialdemokraterna.

Det går inte att överskatta det skrivna ordets betydelse för arbetarrörelsens segertåg under 1900-talet. 

I dag, i en tid av högervindar och marknadsmakt, tror vi att de av våra institutioner som bevarar och förmedlar vår gemensamma historia måste utvecklas – inte avvecklas. 

Vi uppmanar därför:

LO: Ta ansvar för den unika samling av facklig litteratur som biblioteket förvaltar. Öka anslagen till ARAB!

SAP: Lev upp till det kulturpolitiska program partistyrelsen antog 2018. Öka anslagen till ARAB!

Medlemsorganisationer i ARAB:s stödförening: Se över möjligheten att öka era ekonomiska bidrag för att bevara vår gemensamma historia!

Sveriges regering: Arbetarrörelsens historia är en avgörande del av det svenska kulturarvet. Staten måste ta sitt ansvar för att säkra dess bevarande och tillgängliggörande!