Den diskriminerade kvinnan erbjöds i februari 2018 en provanställning som operatör vid Polismyndigheten, vilket innebär att ta emot och anteckna samtal från personer som ringer polisens nummer 114 14.

Kvinnan arbetsbefriades efter tre månader och nekades fortsatt anställning med hänvisning till hennes läs- och skrivsvårigheter.

Detta trots att hon redan under intervjun varit tydlig med att hon hade diagnosen dyslexi, vilket arbetsgivaren medger.

Fackförbundet ST drev frågan, och nu har Arbetsdomstolen beslutat att polisen ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan för att inte ha undersökt möjligheten för henne att med hjälpmedel klara av jobbet.

– Vi är glada för att vår medlem har fått en dom som slår fast att hon faktiskt blivit diskriminerad av polisen. Beloppet är dessutom ett av de högsta som utdömts i diskrimineringsersättning vid provanställning, säger kvinnans ombud, förbundsjuristen Jessica Berlin.

Men är det inte ett rimligt krav på goda läs- och skrivfärdigheter när man har de arbetsuppgifter som kvinnan hade?

– Vi hade inte drivit det här om hon inte redan under intervjun varit tydlig med att hon har dyslexi. Dessutom finns det i dag väldigt bra hjälpmedel som hon aldrig fick chansen att testa.

Jessica Berlin betonar att Polismyndigheten redan hade upphandlat ett program för dyslektiker som rättar språkliga fel, som kostar 300 kronor att köpa in.

– Det är anmärkningsvärt att hon inte fick chansen att testa det, vilket Arbetsdomstolen också slog fast, säger hon.

I stämningsansökan krävde ni 175 000 i diskrimineringsersättning, det blev 75 000. Vad säger du om beloppet?

– Vi yrkade 175 000 för att vi anser att det var så pass allvarligt. Polismyndigheten är Sveriges största arbetsgivare, med en budget på 30 miljarder kronor. Mot bakgrund av praxis är 75 000 högt, men inte med tanke på att diskrimineringsersättningen ska ha en avskräckande effekt. Det ska inte vara billigt att diskriminera.

Har du talat med kvinnan?

– Ja, hon är jätteglad och nöjd över att ha fått en dom som säger att hon faktiskt är diskriminerad, Jessica Berlin.