Bedrägeriet, som Aftonbladet var först att rapportera om, upptäcktes av Unionen i början av februari i år.

Vid en sektion inom Unionen uppmärksammade ledningen en faktura för ”konsulttjänster” på drygt 1,9 miljoner kronor. Fakturan hade betalats, men ingenting hade levererats. På fakturan fanns namnet på ett företag, men bankgironumret på fakturan var chefens eget.

Unionens presstjänst bekräftar att förbundet nyligen har polisanmält mannen.

Enligt Aftonbladet hade han eget budgetansvar för sin avdelning, och kunde själv granska sin faktura.

Unionens tidning Kollega skriver att bedrägeriet kunde genomföras därför att chefen hade en hög ställning i förbundet och åtnjöt stort förtroende.

Mannen arbetade som chef inom Unionen under tre års tid. Han slutade kort efter att de 1,9 miljonerna hade betalats ut.