Den första olyckan på företaget Finja Prefabs fabrik i Katrineholm skedde i slutet av 2017. Under arbete med en såg kom en anställd i kontakt med sågbladet.

Personen fick skärskador på två av sina fingrar och fick sys med ett antal stygn.

Vid en utredning av händelsen framkom flera brister i skyddsarbetet, enligt ett strafföreläggande från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Bland annat hade man inte sett till att skyddet för sågbladet kunde användas på rätt sätt. En påskjutare fanns inte heller tillgänglig vid sågningen.

Sommaren 2018 var olyckan framme igen på samma fabrik. Den här gången skulle en anställd flytta armeringsjärn som stod lutade mot en vägg till en vagn.

Armeringsjärnen föll under flytten och den anställde klämdes mellan dem och ett betongblock. Det resulterade bland annat i ett antal brutna revben.

Även här brast företaget i sitt arbetsmiljöarbete, enligt ytterligare ett strafföreläggande från Rema.

Armeringsjärnen borde förankrats mot väggen eller förvarats liggande och den anställde borde fått tillräcklig information för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Nu får företaget böter i två separata strafförelägganden. 150 000 kronor för sågolyckan och 200 000 kronor för klämolyckan.

Arbetet har sökt företaget.