Länge sjönk antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser. Men de senaste åren har dödsolyckor på svenska arbetsplatser återigen ökat – tvärs emot utvecklingen i större delen av övriga Norden.

En tydlig skillnad mellan Sverige och övriga Norden är att det nödvändiga arbetsmiljöarbetet aldrig har politiserats på samma sätt i våra grannländer som det har gjort här i Sverige.

Det som började som en testballong från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, när de började propagera för att avskaffa de regionala skyddsombuden, fångades snabbt upp med en attack mot skyddsombuden även från Sverigedemokraterna och därifrån vidare ut till borgerligheten.

Varför SD och Svenskt Näringsliv vill attackera svenskt arbetsmiljöarbete genom att attackera skyddsombuden får de gärna förklara för efterlevande och släktingar till de 82 döda arbetare som finns med Arbetsmiljöverkets rapport.

De ”allra flesta” av dessa 82 döda arbetare skulle ju ha varit vid liv i dag, konstaterar Arbetsmiljöverket, om arbetsmiljöarbetet där skyddsombuden har en given plats hade fungerat.

Vid så gott som alla dessa olyckor konstaterar Arbetsmiljöverket att det skett någon liten förändring i säkerhetsarbetet, slarv, oklar ansvarsfördelning, eller tidspress i början eller i slutet av det moment som ledde till dödsolyckorna. 

Det här är konsistent med en studie som 2017 presenterades av ingenjör Miranda Leikeryd på Lunds universitet.

Studien visade att de rättsliga lagar som berör arbetsmiljön är relativt heltäckande runt arbetsmiljöansvaret.

Men studien slår också fast att ansvarsfrågan alltför lätt försvinner och skyfflas över på nästa led, eller den enskilde.

Långa led med underleverantörer är också en stor risk för otydlig ansvarsfördelning.

Och här är det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet synnerligen viktigt för att ständigt bevaka vem som har ansvaret, risker för slarv och otydligheter.

Men uppenbart inte för SD, borgerliga partier och Svenskt Näringsliv som hellre stänger ute skyddsombud och starkt vänder sig mot att ge regionala skyddsombud tillträde till arbetsplatser som sorterar under kollektivavtal men där facket inte har några medlemmar.

Att frågan om människors säkerhet har politiserats så till den milda grad att högern i svensk politik hellre verkar se galopperande dödstal på svenska arbetsplatser än släpper fram skyddsombud är beklämmande.

Varför inte göra som i våra grannländer? En politisk enighet om att även arbetares liv är värda att rädda har skapat ett hållbart arbetsmiljöarbete.

För betänk återigen detta: Under de ett och ett halvt år Arbetsmiljöverkets studerat dog 82 personer.

Merparten av dem skulle varit vid liv i dag om arbetsmiljöarbetet fungerat och vanliga simpla rutiner hade följts.

Är Svenskt Näringsliv och högern intresserade av att rädda liv borde de stödja detta viktiga arbetsmiljöarbete.