Polismyndigheten ska öka antalet anställda från cirka 30 000 till närmare 40 000. Går det?
– Det här målet är en gigantisk utmaning för Polissverige. Tillväxten går för långsamt just nu. Därför tycker jag att regeringen måste svara på vad de är beredda att göra för att öka attraktiviteten i yrket. 

Hur lockar man fler till polisyrket?
– Det finns tre saker man måste göra: Det handlar om att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Det är det enskilt viktigaste. Det andra är att arbetsmiljön blir bättre. Det tredje är att grundutbildningen görs om till en akademisk utbildning och att man får en bättre och utvecklad vidareutbildning. Polis måste bli ett framtidsyrke som man kan utvecklas i.

Efter sommaren går kollektivavtalet ut för Sveriges poliser. Där fick ni igenom löneökningar över industrimärket, drygt fem procent om året. Blir det så också i nästa avtal?
– Ja, det är vårt uttryckliga mål.

2018 var snittlönen för en polis 35 400 kronor. Hur höga borde polislönerna vara?
– I och med att vi ska uppvärdera yrket måste vi i alla fall få ett löneutfall som ligger väsentligt över märket. I dag ligger vi under den statliga medellönen och det är inte acceptabelt. 

De senaste åren har politikerna bjudit över varandra i satsningar på polisen. Är besluten kring polisen för hattiga?
– Det är precis det de är. Vi måste ha ett mer långsiktigt strategiskt tänk och ordentliga omvärlds- och verksamhets­analyser. Kommer omvärlden att förändras, hur kommer brottsligheten att se ut och vilken förmåga vill man att svensk poliskår ska ha?

– Jag tycker det blir tydligt i målet om 10 000 fler polisanställda. Det grundas inte i någon som helst omvärlds- eller verksamhetsanalys.

Utan snarare i en budgivning?
– Ja, vilket vi nu får leva med när antalet blir så oerhört viktigt. Vi är bekymrade över att man kan börjar snedda kurvorna eller dra ner på kraven om man bara stirrar sig blind på målet.

Lena Nitz

Polisförbundets ordförande sedan 2010. Hösten 2018 valdes hon om för ytterligare en period på fyra år.

Hon har bland annat arbetat med arbets­givarfrågor på myndigheten, som facklig ombudsman och som närpolis. 

Polisförbundet har cirka 20 500 medlemmar.