De senaste veckorna har flera partier kommit med förslag på åtgärder för att rätta till problem med arbetskraftsinvandring och regeringen har tillsatt en utredning på temat. 

Nu meddelar Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att de gjort upp i frågan.

Tillsammans lägger de i dag ett förslag till utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet där de kräver att den utredning om arbetskraftsinvandring som regeringen tillsatte för två veckor sedan får ändrade direktiv.

– Det är beklagligt att se att utredningens direktiv varit så väldigt svaga på flera punkter. De handlar bara om kartläggning och informationsinhämtning snarare än krav på skarpa förslag, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för V.

Han tillägger att han helst att sett en uppgörelse på temat med Socialdemokraterna men eftersom S varit bundet av januariavtalet har V istället kunnat enas med M och Kd.  

De tre partierna vill att utredningen ska lägga ett skarpt lagförslag för att stoppa de så kallade kompetensutvisningarna där anställda utvisas på grund av mindre brister eller avvikelser i anställningsvillkoren. 

I de nuvarande direktiven står att ett sådant förslag ska läggas om en analys av rättsläget visar att det behövs.

Partierna vill också att utredningen överväger om företagen ska straffas med företagsbot i dessa fall istället för att den anställde utvisas.

M, V och KD vill också att arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska vara skyldiga att skicka in anställningskontrakt till Migrationsverket vid ansökan om arbetstillstånd.

– Det är ett förslag för att fixa den här ganska absurda situationen att arbetsgivare kan säga en sak till Migrationsverket och sedan är det inte det som gäller i de verkliga anställningsvillkoren, säger Ali Esbati.

För att lättare kunna döma arbetsgivare som utnyttjar och missbrukar arbetskraftsinvandrare vill partierna också att utredningen undersöker om en ny brottsrubricering behövs.

De skriver att brottet kan kallas arbetskraftsmissbruk och bland annat gälla i de fall då arbetsgivare lurar arbetstagare genom att inte hålla sina löften i anställningserbjudandet. 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är inte särskilt imponerad av förslagen. Han tycker inte att de tillför så mycket nytt.

– Det här skiljer inte mycket i sak, det handlar bara om prestige, säger han till TT, och beskriver det politiska spelet i riksdagen som vilda västern. 

För att bringa ordning i arbetskraftsinvandringen borde regeringen bjuda in Moderaterna för att göra upp i frågan säger han till TT. 

LO vill gå längre än regeringen och oppositionen och införa en arbetsmarknadsprövning så att arbetskraftsinvandring bara ska få ske där det saknas arbetskraft. 

Inte heller justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) imponeras av det M, V och KD kommit överens om.

”Det blev visst en tummetott av det utskottsinitiativet. Det var inte mycket oppositionen lyckades komma överens om, och av det man föreslår så täcks så gott som allt av de utredningsdirektiv som regeringen beslutade om i förra veckan. Västgötaklimax.” skriver han på Twitter.

M, V ocn KD:s gemensamma förslag till utskottsdirektiv läggs fram på dagens möte i socialförsäkringsutskottet.

Där kommer partierna också gemensamt driva frågan om att ändra lagen så att Migrationsverket ska få direkt åtkomst till andra myndigheters databaser.

Regeringen har tidigare meddelat att den är för förändringen i sak, men anser att frågan går att lösa utan lagändring.