Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Då förhandlare bakar en tårta blir det lite sand och lite grädde åt bägge parter, säger Petri Vanhala, ordförande för Pappersförbundet till den finska tidningen Hufvudstadsbladet.

Löneökningarna för finska pappersarbetare blir 3,3 procent mellan den 10 februari 2020 och 31 december 2021.

Det står nu klart efter att Pappersförbundet och Skogsindustrin lyckades enas om ett nytt avtal.

Parterna kom också överens om att slopa de 24 extra arbetstimmar som många finska anställda fick i samband med att ett konkurrenskraftsavtal tecknades för några år sedan, skriver den finska tidningen Hufvudstadsbladet.

Den stora stridsfrågan mellan parterna har varit dessa ”gratistimmar” som facket kallar det.

Skogsindustrins arbetsmarknadschef Jyrki Hollmén säger till svenska Yle att han är nöjd med lösningen som innebär att de anställda i fortsättningen får betalt för de 24 extra timmarna som ska förläggas kring midsommar.

Vägen till ett avtal har varit lång och bråkig. Både facket och arbetsgivarna har vidtagit omfattande åtgärder. Det behövdes också medling för att komma överens och bägge parterna ser avtalet som en kompromiss.

Samtidigt kom beskedet att strejken inom teknologiindustrin också har avslutats.

Den finska avtalsrörelsen är hittills dramatisk. Först slöt exportindustrin ett avtal som gav 3,3 procent löneökningar på två år och där de 24 extratimmarna slopades.

Arbetsgivarna inom övriga industrin ville dock behålla de 24 timmarna vilket facken har motsatt sig.

Finland håller på att förändra sitt sätt för lönebildning och gå över till en svensk modell där exportindustrin ska sätta ”märket”. Det första avtalet ska göras av den konkurrensutsatta exportindustrin som sätter ett tak för övriga löneökningar.

Det finns flera tunga avtal kvar innan den finska avtalsrörelsen är avlutad. Anställda inom handeln och vården saknar ännu avtal och flera vårdfack är kritiska till att de inte kan få högre löneökningar än den mansdominerade industrisektorn.