Den typiska fackmedlemmen är numera tjänsteman. TCO har för första gången passerat LO i antalet medlemmar och är nu drygt 7 000 fler.

Under 2019 backade LO med 12 421 medlemmar, till en totalsiffra på 1 410 606 stycken.

Under samma period ökade TCO med 8 298, och hade vid årsskiftet 1 417 889 medlemmar.

LO har förlorat medlemmar varje år sedan 2015. Förra årets minskning är dock betydligt mindre än 2018, då 19 328 lämnade något av medlemsförbunden.

Den negativa medlemsutvecklingen gäller samtliga förbund utom Byggnads, som hade en ökning på drygt 1 500 medlemmar under förra året.

Den största minskningen står IF Metall för, som förlorade drygt 5 000 medlemmar 2019.

– Det är aldrig bra när vi tappar, vilket vi gjort under lång tid. Att tappet inte är lika stort som året innan är positivt. Vi värvar många medlemmar men förlorar också många. Vi måste jobba på att behålla de medlemmar vi har, säger Jonas Ivman, medlemsansvarig på LO.

Hur ska ni göra för att vända trenden?
– Vi måste visa på värdet av medlemskapet och inte bara träffa nya medlemmar utan också lyssna på de befintliga. Särskilt bekymmersamt är att organisationsgraden bland utlandsfödda sjunker mer än andra grupper. Det måste vi jobba mer på. Vi har lite olika projekt på gång och jag hoppas på radikala förslag på kongressen.

Vad har det för betydelse att TCO nu är större?
– Det kan absolut ha viss betydelse i hur de lyfter sina frågor i olika sammanhang. Men samtidigt är det är bra att andra fackförbund går framåt. TCO och Saco är inte våra motståndare. Det kan också vara svårt att jämföra medlemssiffror, mycket beror på hur många som är studerande, eller i vilken utsträckning det förekommer gratismedlemskap till exempel, säger Jonas Ivman

Sett till hur många som har ett aktivt medlemskap är LO fortfarande största centralorganisation.

Vid årsskiftet var 1 222 830 yrkesverksamma. Motsvarande siffra för TCO är 1 109 766.

– Vi har ingen kommentar till det, säger Karin Emanuelli, tf presschef på TCO.

Medlemsutveckling 2018-2019 LO-förbunden