Ska återigen en ohelig allians mellan höger och vänster köra över regeringen Löfven i riksdagen?

Moderaterna har äntligen insett att reglerna för arbetskraftsinvandring inte håller. 

Vänsterpartiet är inte överens i alla delar, men utesluter inte att stötta Moderaterna vid en omröstning. SD och KD hänger gärna på. De tar alla chanser att störa regeringen och januaripartierna.

Den risken kan regeringen och justitie- och migrationsministern Morgan Johansson lätt undvika.

Gör som LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson föreslår och bjud in Moderaterna när direktiven till den utredning som utlovats ska skrivas: ”Släpp prestigen och börja förhandla.”

Tillsammans kan de åstadkomma det sossarna och LO krävt ända sedan alliansregeringen gjorde upp med Miljöpartiet om de oerhört liberala reglerna för arbetskraftsinvandring 2008.

Det blev ”åt helvete fel” från början, som ”Kålle” Thorwaldsson kärnfullt beskriver det. 

Systemet har lett till ett hårt utnyttjande av lågavlönade arbetskraftsinvandrare. Det har bäddat för fusk, kriminalitet och en obehaglig skuggarbetsmarknad utan kontroll och regler. 

I andra änden av samhällsstegen har kompetenta civilingenjörer och it-konsulter utvisats på grund av bagatellartade byråkratiska fel med ansökningar, löner och semesterdagar. 

Vi har slängt ut kvalificerad arbetskraft och samtidigt plockat in människor helt utan utbildning för att diska, städa eller jobba som personlig assistent.

Jobb som mycket väl kunde ha utförts av arbetslösa människor som redan finns här.

Någon kontroll från myndigheter eller fack har inte krävts. Arbetsgivaren har ensidigt kunna bestämma vilka som ska få komma hit. Det är en orimlig ordning.

Moderaterna vill fortfarande inte ha någon myndighetsprövning, men en sådan är nödvändig för att stävja fusket och utnyttjandet.

Partiet vill höja lönekravet från dagens låga 13 000 kronor till 26 000 kronor i månaden.

De vill också helt förbjuda arbetskraftsinvandring av personliga assistenter. Det är däremot bra förslag. 

LO är inne på samma linje och det borde Socialdemokraterna också vara. Landsorganisationen vill att inkomstgränsen ska sättas högre, till exempel 30 000 kronor i månaden, för vilka jobb som arbetskraftsinvandring ska tillåtas.

Det skulle effektivt stoppa utnyttjandet av de lågavlönade ”gästarbetarna”.

Regeringen och de två samarbetspartierna är överens om att reglerna ska ses över, men i januariavtalet handlar det bara om att lösa problemen med kompetensutvisningarna.

I övrigt står det att ”dagens regler ska värnas”, en tydlig eftergift till Centerpartiet och Miljöpartiet.

De ger förhoppningsvis med sig när de ser att det finns en majoritet i riksdagen för att göra större ändringar.

Det vore inget att gråta över om ännu en av januariavtalets sämsta punkter stryks.