Det var i oktober förra året som ordföranden för fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen, Fredrik Andersson, anmälde myndigheten till Justitieombudsmannen, JO.

Han ansåg att Arbetsförmedlingen inte hade följt reglerna vid beslutet om att lägga ned 132 lokalkontor, då det finns en särskild förordning som styr över myndigheters lokalisering och avveckling.  

– Syftet med de här reglerna är att myndighetens ledning tar sitt ansvar i god förvaltningsanda. Frågan om statlig närvaro i hela landet är mycket viktig. Därför vill vi att JO ska granska om myndigheten har följt den nya förordningen, sa Fredrik Andersson då.

Men nu har JO alltså beslutat att lägga ned ärendet.

Som motivering anges att regeringen i december beslutade om ett nytt regleringsbrev för Arbetsförmedlingen, som fastställer att myndigheten ska säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet.

I motiveringen betonas att regeringen kräver att Arbetsförmedlingen vid behov ska återställa ”en ändamålsenlig lokal närvaro” på de orter där kontor redan lagts ned.  

JO poängterar också att Arbetsförmedlingen ska lämna en första lägesbeskrivning till regeringen redan i februari.

Trots att anmälan läggs ned är Fredrik Andersson optimistisk inför framtiden.

– Det känns ändå som en vinst, eftersom kravet på lokal närvaro nu står utskrivet i regleringsbrevet. Myndigheten har ögonen på sig och ledningen måste ta ett större ansvar i frågan. Jag upplever hittills att nya generaldirektören Maria Mindhammar har för avsikt att hantera frågan mer transparent, säger han.

Däremot är han fortfarande kritisk till Arbetsförmedlingens tidigare agerande när det gäller kontorsnedläggningen.

– Det märks framförallt för personalen och de kunder vi skall serva. Det är svårare för våra kunder att nå oss och servicevägarna har blivit avsevärt krångligare, säger Fredrik Andersson.