Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I London firades det på gatorna förra veckan då Storbritannien lämnade EU. Men i Skottland – som är en självstyrande del av Storbritannien – var det andra tongångar.

Där arrangerades det sorgemanifestationer och regionens försteminister Nicola Sturgeon höll dessutom ett tal där hon sa att självstyre vore det allra bästa för skottarna.

Dagen efter brexit höll dessutom Unison Skottland, det största fackförbundet, styrelsemöte och kom fram till att de ska driva på för en ny folkomröstning om självständighet.

– Vi tar inte ställning i frågan men vill att våra medlemmar ska få en möjlighet att uttrycka sin åsikt, kommenterade Lilian Macer, ledare för Unison Skottland.

Flera andra fackliga röster har också höjts för att Skottland ska rösta om sin självständighet i regionen där många vill vara kvar i EU.

Det skulle i så fall inte vara första gången. 2014 röstade skottarna också om de skulle lämna Storbritannien och bli ett självständigt land men en majoritet ville dock stanna kvar.

Skottland

• 1999 fick Skottland visst självstyre. Men Skotska nationalistpartiet (SNP), som styr i Edinburgh sedan 2007, vill att Skottland ska bli en självständig stat. En majoritet av väljarna i Skottland röstade dock nej till fullt oberoende i en folkomröstning i september 2014.

• Skottland har 5,4 miljoner invånare. Hela Storbritannien har 56 miljoner invånare.

• Unison Skottland är landsändans största fackförbund och en del av det stora facket Unison som organiserar arbetare i hela Storbritannien.

Källor: Utrikespolitiska institutet, Unison