Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, har skickat ungdomsrepresentanter till FN sedan 1998. 

Sofia Brännström, 24, ska jobba med frågor inom FN:s högnivåforum för hållbar utveckling som följer upp staters arbete med de globala målen. 

– Det ska bli spännande att ta del av både FN:s och ungdomsorganisationers framtidsvisioner och hållbarhetsarbete.

Tittar hon på FN:s 17 utvecklingsmål inom Agenda 2030 tycker hon att det är viktigast att fokusera på mål 17 om globalt partnerskap som handlar om att öka samarbetet mellan organisationer, stater och företag.

Hon lyfter även fram mål 5 som handlar om att stärka jämställdheten i världen och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

– Men det är viktigt att se alla mål som en integrerad agenda. Många mål och lösningar går hand i hand, som till exempel jämlikhet och klimat, säger Sofia Brännström.

Sofia Brännström studerar just nu en masterutbildning i ekonomisk utveckling på Lunds universitet. 

Sofia Brännströn från Stockholm representerar Sveriges unga under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.

– I framtiden tror jag att det finns en annan syn på tillväxt och nyproduktion, en mer cirkulär ekonomi, som fokuserar på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger hon och fortsätter:

– Men det behövs krafttag från världens ledare för att främja företag och personer som ställer om och handlar rätt.

Louise Burenby, 25, ska representera Sveriges unga i tredje utskottet i FN:s generalförsamling. Utskottet arbetar med mänskliga rättigheter. 

– Det känns fantastiskt roligt, spännande och ärofyllt. Jag tror att det blir ett lärorikt år. 

Louise Burenby från Tranås representerar Sveriges unga i tredje utskottet i FN:s generalförsamling.

Louise Burenby har jobbar som organisationsutvecklare inom Tamam Sverige och har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter.

Under året får hon medverka i förhandlingar och diskussioner och får träffa politiker liksom fler representanter från ungdomsrörelsen.

I september åker hon till generalförsamlingens öppningsmöte i New York där hon ska hålla ett anförande i utskottet som jobbar med mänskliga rättigheter. 

– Det ska bli intressant att få en inblick i hur det politiska arbetet på den här nivån går till, och så ser jag fram emot att ha kontakt med Sveriges engagerade unga. Jag hoppas kunna få dem att känna sig inspirerade, och visa på den kraft som finns i civilsamhället, säger hon. 

LSU med möjlighet att påverka i FN

Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, utser årligen representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att vara delaktiga och få inflytande och makt på internationella arenor.

LSU är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. LSU är partipolitiskt och religiöst obunden. 

2020 års FN-representanter är nominerade av Tamam Sverige och Utrikespolitiska Förbundet.  Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang.