Skyddsvästen räddade väktaren från väldigt allvarliga skador. Det är Transports tillförordnade huvudskyddsombud Bror Hellman övertygad om. 

Knivattacken skedde under en rond utanför Norrtälje sjukhus norr om Stockholm i tisdags, den 21 januari. Utöver trasig skyddsväst fick väktaren skärskador i armen. 

– På ett halvår har han drabbats av fyra incidenter, men han är inte ensam, säger Bror Hellman om väktaren.

Apropå tidigare incidenter lades redan förra veckan, innan knivskärningen, ett skyddsombudsstopp mot ensamarbete på Norrtälje sjukhus.

Men skyddsombud kan bara stoppa arbete tillfälligt. Det anmäls till Arbetsmiljöverket som bedömer om ett fortsatt förbud ska läggas. I detta fall valde myndigheten att häva stoppet dagen efter att det lagts.

Mindre än en vecka efter det beslutet skedde knivattacken mot den ensamarbetande väktaren.

En av de tidigare incidenter som samma man utsatts för inträffade första veckan i januari då en patient angrep honom inne på sjukhuset.

– Han tog tag i väktarens händer, så han kunde inte larma. En sådan sak kan man definitivt hindra med dubbelbemanning, säger Bror Hellman. 

Redan i december gjorde Transport en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, med önskan om just dubbelbemanning för väktarna på Norrtälje sjukhus.

Man hade listat 61 tidigare incidenter.

Nu har väktarnas arbetsgivare Avarn och vårdbolagatet Tiohundra, som driver sjukhuset, fattat beslut om dubbelbemanning.

– Efter knivskärningen har man fått de resurser vi har krävt och väktarna ska jobba i par. Vi har fått bra stöd, men det är synd att det ska gå så långt att någon skadas, säger Bror Hellman.

I somras gick Arbetet igenom samtliga skyddsstopp som kommit till Arbetsmiljöverket mellan den första januari och den 11 juni.

Nästan hälften, nitton, gällde risker för hot och våld, oftast i vård- och omsorgsmiljöer. 

I endast tre av dessa nitton fall delade Arbetsmiljöverket skyddsombudens bedömning och lade förbud mot det stoppade arbetet. 

Ett ärende gällde ett äldreboende där en boende fastnat i en våldsamhet som ledde till bland annat strypgrepp. Arbetsmiljöverket hävde skyddsombudets stopp.

– Jag var så chockad så jag grinade nästan, sa hon till Arbetet om när hon fick beskedet. 

Den akuta situation löstes ändå, men hennes förtroende för Arbetsmiljöverket skadades.

Bror Hellman på Transport menar att de nedskärningar som skett på myndigheten märks i kontakterna med dem.

Pernilla Niia, regionchef på Arbetsmiljöverket, sa till Arbetet i samband med den tidigare artikeln att en förklaring till att få skyddsstopp bekräftas av Arbetsmiljöverket är att det kommit igång dialoger som löst den akuta situationen.