Arbetslösheten låg i december på sex procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökning som presenteras i dag, torsdag. 

Säsongsrensade siffror, alltså statistik som anpassats efter svängningar som beror bland annat på årstid, hamnar på 6,9 procent.

Den nivån har varit densamma hela hösten, men har långsamt ökat sedan augusti 2018 då den låg på 6,3 procent.

SCB:s siffror bygger på intervjuundersökningar och utgör Sveriges officiella statistik över arbetslösheten. 

Olika mätmetoder förklarar att siffrorna skiljer sig från de mätningar Arbetsförmedlingen gör.

Därifrån kom nya siffror, som bygger på myndighetens verksamhet, förra veckan.

Deras siffror visar på en ökning av arbetslösheten på en något högre nivå. Man beskriver det som ett trendbrott där arbetslösheten har övergått till att öka efter tidigare minskningar.

Enligt statistiken var 7,4 procent av de som räknas in i arbetskraften inskrivna som arbetslösa i december 2019, att jämföra med 7,0 procent samma månad året innan.

– Under 2019 har arbetslösheten ökat. Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, sa analyschefen Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen konstaterar att ökningen sker på bred front – bland både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda samt hos personer med olika utbildningsnivå.

Samtidigt beskrivs arbetsmarknadsutsikterna framöver som goda, med fortsatt starkt behov av arbetskraft som har minst gymnasial utbildning.

Tidigare i dag rapporterade Arbetet att utbetalningarna från a-kassorna också ökade med 1,5 miljarder kronor förra året.

Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

– Det vi ser nu är ett trendbrott, de ökade utbetalningarna är ett tecken på en försvagad konjunktur, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.