Som att arbetsmarknadslagarna klivit 50 år tillbaka i tiden. Så känner Laith Fathulla efter domstolens beslut.

Hösten 2017 sökte han ett åtta månader långt vikariat som receptionist på landstingets tolkcentral i Stockholm. Centralen förmedlar tolkning till personer som har nedsatt hörsel eller är döva.

Laith Fathulla är själv döv och har varit ordförande för Sveriges dövas ungdomsförbund.

– Jag vet vilka behov tolkanvändarna har och vilka utmaningar dagens tolktjänster brottas med, sa Laith Fathulla till Arbetet i december 2018.

Han hade då, med stöd av Unionen, anmält landstinget till Arbetsdomstolen efter att inte ha kallats till intervju för jobbet på grund av att han inte hör.

Unionen pekade på hans kvalifikationer och uppgav att ganska små anpassningar skulle ha krävts för att göra jobbet tillgängligt trots hans funktionsnedsättning.

Men nu har Arbetsdomstolen alltså slagit fast att Laith Fathulla inte blev diskriminerad.

”Jag blev chockad. Diskrimineringslagarna behöver verkligen putsas” skriver han till Arbetet.

Han är upprörd över att arbetsgivaren inte varit skyldig att mer se över de tjänster som samhället erbjuder för att göra arbetsplatser tillgängliga, så som lönebidrag och bildtexttelefon.

Arbetsdomstolen kommer dock fram till att det inte fanns skäliga åtgärder som skulle räckt för att göra Laith Fathullas situation jämförbar med en hörandes.

Unionen har poängterat att de flesta beställningar till tolkcentralen kommer via e-post.

Domstolen slår fast att det ändå var rimligt att kräva att receptionisten ska kunna ta emot beställningar via taltelefon. Detta beskrivs som en betungande arbetsuppgift som alla anställda behöver dela på. Och man menar alltså att det skulle krävas för stora insatser för att göra detta möjligt.

– Detta är en stor besvikelse för alla döva. Det bekräftar våra farhågor att det finns ett hål i det svenska diskrimineringsskyddet, säger Åsa Henningsson, förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) om domen i ett pressmeddelande.

SDR uppger att de många gånger har ifrågasatt formuleringar där döva nästintill systematiskt uteslutits  i rekryteringar trots rätt kompetens. I annonsen för receptionistjobbet var det ett krav att behärska taltelefoni.

Laith Fathulla är bekymrad över vad domen betyder för personer med funktionsnedsättningar i framtiden.

Han betonar att flera tidigare domar har gått i samma riktning – senast 2017 då Arbetsdomstolen friade Södertörns högskola från diskriminering. Man hade avbrutit en rekrytering med hänvisning till att det skulle bli för dyrt att anpassa arbetet för en döv person.