2019 genomfördes en historiskt stor slakt av svensk kultur.

Runtom i landet har borgerliga styren med hjälp av SD lagt ned bibliotek på löpande band och chockhöjt avgifter till kulturskolan.

Riktigt obehagligt är att de tre kompanjonerna M, KD och SD på allvar satt igång planer för en nedläggning av public service.

Liksom hur de allt mer inflytelserika Sverigedemokraterna driver en nationalistiskt grundad kulturpolitik helt utan inkludering.

Kulturen som vi känner den är hotad, detta är ingen överdrift.

Men självklart går det att vända utvecklingen. Arbetarrörelsens grundläggande idéer om kultur – kopplat till bildning, yttrandefrihet och jämlikhet – kan och bör återupplivas.

Och den förändringen måste komma innan skiftet inom svensk kulturpolitik gått för långt.

Men då gäller det att kulturpolitiken inom den breda vänstern får samma prioritet som i arbetarrörelsens tidiga historia.

Som när folkbiblioteken grundades i början av 1900-talet för att öka bildningen bland landets arbetare, något som i sin samtid var en mycket radikal idé. 

Eller som när public service kom till, att genom radio och tv verka för en bred folkbildning utan inblandning från vare sig  politik eller marknad. 

Eller som tillkomsten av den kommunala kulturskolan med sitt uppdrag av kunskap och inkludering för landets barn.

Nu är denna anda av vänsterinriktad kulturpolitik tyvärr bara historia. 

Men det borde den inte vara.

För när högern nu planerar en slakt av allt arbetarrörelsen byggt upp för en jämlik kultur räcker det inte bara att försvara det som finns.

Det räcker inte att försvara varför bibliotek inte bör stängas. Eller lojt säga att public service nog bör finnas kvar. 

Det krävs visioner. Det krävs nya idéer som på kreativa sätt kopplar framtidens kulturpolitik till arbetarrörelsens grundvärderingar.

Röster behöver höjas och strider bör tas för ökade öppettider på biblioteken för ännu bättre tillgänglighet. Eller för inköp av fler böcker på fler språk.

Varför inte driva på för byggandet av fler mötesplatser för kultur och bildning än de befintliga?

Eller varför inte strida för ett utökat uppdrag för public service? Att utöka den folkbildande intentionen med statlig tv och radio till nya innovativa nivåer – digitalt och innehållsmässigt.

Eller varför inte strida för en helt avgiftsfri kommunal kulturskola? Eller fler museer med gratis inträde?

Det är på tiden att svensk vänster inser att man måste våga tänka stort, vara progressiv och driva politik som går tillbaka till arbetarrörelsens rötter.