De två kabelgrävarna befann sig längst ner i en 2,5 meter djup grop när gropens väggar plötslig brast.

Jordmassor rasade sedan ner över dem och täckte helt deras kroppar, enligt det åtal som nu lämnats in till tingsrätten.

Händelsen inträffade i Västsverige slutet av november 2017 och båda de anställda skadade sig vid raset, bland annat gick den enes axel ur led.

De klarade sig dock undan med kortare sjukskrivningar.

Nu åtalas de skadades chef för arbetsmiljöbrott.

Enligt åtalet har man inte undersökt marken tillräckligt inför arbetet och inte heller analyserat eventuella risker med arbetsmetoden.

De anställda ska inte heller ha fått några instruktioner kring hur rasolyckor förebyggs, som exempelvis tillräcklig lutning på gropen eller stödkonstruktioner.

I vanliga fall hade en sådan här olycka sannolikt lett till ett så kallat strafföreläggande och i slutänden böter för företaget, enligt åklagaren Bo Lindgren som ligger bakom åtalet.

Men i det här fallet existerar inte längre företaget.

Därför har åklagaren i stället valt att ställa chefen personligt ansvarig för händelsen.

– Jag gjort bedömningen att det är påkallat av allmänna skäl, för alternativet är ju att det inte blir någonting alls, säger han.

Vad yrkar du på för straff?
– Det är ingenting annat än böter, och storleken på dem är lite svårt att säga i förväg. Man får lyssna på de som varit utsatta och vad han själv har att säga, säger Bo Lindgren.