I den remiss som har lämnats in av Arbetsförmedlingen till regering och riksdag om omstruktureringen av myndigheten har inte all verksamhet tagits med i beskrivningen.

Det ställer mina närmaste medarbetare väldigt frågande till varför och en tydlig signal om att vår ledning inte har något intresse av vår verksamhet inom myndigheten.

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en branschförmedling inom Arbetsförmedlingen och verkar nationellt för yrkesutövande och arbetsgivare inom kultur- och mediabranscherna.

Snart tar vi även in den expansiva dataspelsbranschen. Arbetsförmedlingen Kultur Media kom till efter att branschernas parter tillsammans med Arbetsförmedlingen gjorde en utredning och riksdagen tog ett beslut om att Arbetsförmedlingen ska ha särskild hänsyn till kulturarbetsmarknaden då den särskiljer sig från övrig arbetsmarknad.

Det finns med i regleringsbrevet till myndigheten sedan 2001.

Vi är inte bara en myndighet som ska utföra riksdag och regerings vilja utan vi är också en expertmyndighet som ska beskriva för de folkvalda hur vår verksamhet fungerar och vad förändringar innebär

Harry Tuomenoksa, arbetsplatsombud för ST

Innan förändringen av myndigheten påbörjades våren 2019 så levererade Arbetsförmedlingen Kultur Media goda resultat och låg alltid i topp av nådda målsättningar.

Vi hade en kompetens och stod våra branscher mycket nära, vilket självklart bidrog till resultaten och de goda samtalen med arbetssökande.

Vi arbetade utefter en modell med branschlag och hanterade både arbetssökande och arbetsgivare inom branschlagen och visste vad vi pratade om. Vår matchning var mycket träffsäker.

Nu har detta tagits bort och vi sitter nu i ett callcentersystem.

Vi har ingen branschkoppling. Den enskilde handläggaren hanterar alla våra yrkesområden och där endast ett fåtal medarbetare arbetar mot hela Sveriges och Europas arbetsgivare inom våra branscher.

Vi kan snart inte längre guida de sökande och ge god vägledning.

I samverkan med vår närmaste ledning har vi ställt frågor om den stora omvandlingen av Arbetsförmedlingen och vår roll i den, däribland vad som skrevs i remissen.

Till svar har vi fått att man valde att inte ”ta med detaljer”. Detaljer?

Är det inte det som är meningen när man ska göra strukturella omvandlingar? Att man faktiskt beskriver hela verksamheten?

Alternativet är som att beskriva en bil men där man hoppar över hjulen eller tändstiften.

För er som sett Monty Phytons film ”Meningen med livet” och scenen där ett vårdteam med sköterskor och läkare helt ignorerar den födande kvinnan och är exalterade över maskinen som säger ”piing”, så upplever vi medarbetare vår nuvarande ledning. Istället för att lyssna till medarbetarna och föra en dialog så kör man över oss.

Eller så bryr man sig inte. På det köper man också in dyra digitala system som inte alls anpassats till vår verksamhet.

Som de som följer mediabevakningen känner till så har ju faktiskt två av våra högre chefer fått sluta på grund av detta men det fortsätter i samma anda.

Är det kostnadseffektivt? Och hur mycket kommer det att kosta när matchningen privatiseras?

Och det är självklart inte bara medarbetare inom vår del av verksamheten som mår dåligt. Det gäller hela vår myndighet.

Tokigheter som aktivitetsbaserade kontor, där ingen har en egen arbetsplats, cleandesk, den märkliga uträkningen att upp emot 20 procents frånvaro är normalläget på ett kontor (vem har räknat ut det?).

Är det inte det som är meningen när man ska göra strukturella omvandlingar? Att man faktiskt beskriver hela verksamheten?Alternativet är som att beskriva en bil men där man hoppar över hjulen eller tändstiften.

Harry Tuomenoksa, arbetsplatsombud för ST

Riskbedömning efter riskbedömning som medarbetare är med och gör är nattsvart.

Snälla ledning, stanna nu upp och säg till våra folkvalda i riksdag och regering att vi behöver stoppa denna vansinnesfärd. Det är kris!

Vi kan absolut genomföra ändringar av vår verksamhet men inte på detta surrealistiska och ogenomtänkta sätt.

Vi är inte bara en myndighet som ska utföra riksdag och regerings vilja utan vi är också en expertmyndighet som ska beskriva för de folkvalda hur vår verksamhet fungerar och vad förändringar innebär.

Myndighetens högsta ledning säger att de har informerat men hur kommer det sig då att de ”hoppade över detaljer” i verksamheten, och en del av verksamheten som visat på mycket goda resultat?