189 miljoner kronor. Så mycket fick fackförbunden och dess medlemmar totalt i ersättning förra året efter rättsprocesser som drivits av LO:s och TCO:s juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.

Det framgår av byråns årsstatistik som visar en rejäl ökning i ersättningar, 36 procent, jämfört med året innan.

– Det är väl lite grann slumpen, men vi har haft ett antal livränteärenden som har avslutats under året, och det blir ganska mycket pengar, sen kan det finnas något enstaka annat ärende som dragit in rätt mycket pengar också, säger LO-TCO Rättsskydds chefjurist Dan Holke.

Ökningen är visserligen stor jämfört med förra årets rekordlåga ersättningssiffror, men kommer inte i närheten av den nivå som var vanlig i början av 2010-talet.

Så mycket har fackförbunden fått via LO-TCO Rättsskydds processer

Då låg ersättningsnivåerna stadigt kring 300 miljoner kronor, ungefär 100 miljoner mer än dagens nivå.

Enligt Dan Holke beror det på att LO-TCO Rättsskydd får in betydligt färre ärenden om livräntor än tidigare, och det är just där de stora pengarna finns.

Orsaken är, enligt honom att Försäkringskassans prövningar av livräntor minskat kraftigt de senaste åren.

– Då blir det också färre ärenden till oss. Förut prövade Försäkringskassan ofta den frågan i samband med att man fick sjukersättning. Nu får nästan ingen sjukersättning så det finns ingen naturlig prövningstidpunkt.

Ersättning från rättsfall 2019 (miljoner kronor)

De förbund där ersättningarna totalt sett varit störst är IF Metall, med drygt 35 miljoner kronor.

Samtidigt är det hos Kommunal som det har drivits överlägset flest processer. Det beror på två saker, enligt Dan Holke.

– Dels är lönerna typiskt sett lägre inom Kommunal, men vi har också många sjukpenningsärenden därifrån. De är viktiga för den enskilda men handlar inte om miljoner som det gör med livränta. IF Metall har lika mycket pengar men färre ärenden, och de har också väldigt många livräntefall, säger han.

Statistiken gäller bara de rättsfall som LO-TCO Rättsskydd har drivit åt förbunden.

Flera fackförbund har även egna jurister som driver rättsprocesser.

Antal nyanmälda ärenden 2019

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Saco-förbund.

Under 2019 fick juristerna in sammanlagt 1 009 nya ärenden. 1 100 ärenden avslutades. Rättsfallen som avslutades under året gav drygt 189 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.