Ojämlikhet handlar i första i hand om materiella förhållanden såsom skillnader i lön, pension, arbetsvillkor med mera.

Men det handlar också om hur vi ser på och behandlar varandra – inte minst i våra offentliga yrkesroller.

När vissa människor ser sig som mer värda än andra uppstår en över- och underordning. 

Kränkande kvinnoförtryckande, homo­fobiska och rasistiska uttryck är olagliga.

Andra kränkande kommentarer, nedvärderande uttryckssätt, osynliggörande eller verbala påhopp som mer bygger på klassförakt tvingas många yrkesverksamma stå ut med.

Vi bjuder i dag in samtliga LO-förbund till ett rundabordssamtal om insatser för att stärka respekten för yrkesverksamma LO-medlemmar och motverka klassförakt i arbetslivet

Daniel Färm och Marika Lindgren Åsbrink

För vissa kan detta bli ett strukturellt arbetsmiljöproblem, som kan vara svårt att åtgärda med enbart politiska beslut eller kollektivavtal.

Många yrkesverksamma LO-medlemmar kan vittna om hur de – utöver låga löner och ibland otrygga anställningar – i sin yrkesroll också på andra sätt blir behandlade som mindre värda.

Hur matgästen på restaurangen är otrevlig mot serveringspersonalen. Hur kunden i livsmedelsbutiken inte ens tittar butiksbiträdet i kassan i ögonen när hen ska betala.

Hur mellanchefen inte ens bevärdigar städpersonalen på ett kontor med en blick.

Hur brukaren skäller ut och kränker personalen från hemtjänsten. Eller hur resenären öser glåpord över en taxichaufför.

Otrevliga människor finns i alla samhällsklasser. Men när dessa attityder och förhållningssätt bygger på klassförakt är det fullständigt oaccep­tabelt.

Kunden har inte alltid rätt. Ingen ska behöva känna att de människor som man jobbar gentemot ser ned på en. 

Tankesmedjan Tiden vill genomföra en undersökning tillsammans med LO och LO-förbunden för att ta reda på hur vanligt det är att deras medlemmar bemöts på ett klassföraktande nedvärderande sätt av kunder eller gäster. 

…kränkande kommentarer, nedvärderande uttryckssätt, osynliggörande eller verbala påhopp som mer bygger på klassförakt tvingas många yrkesverksamma stå ut med

Daniel Färm och Marika Lindgren Åsbrink

Arbetslivet ska vara en plats där människor växer. Där klyftor krymps samtidigt som självkänsla stärks.

Där stolthet väcks och människor med olika bakgrunder och villkor i livet möts – och bemöts av en naturlig respekt, som jämlikar.

Vi behöver nu ta reda på hur allvarligt och omfattande problemet är.

Hur ofta behandlas yrkesverksamma LO-medlemmar nedsättande?

Hur kan berörda fackförbund arbeta mer strukturerat med att påverka värderingar, attityder och ageranden?

Det kräver andra verktyg och metoder än politiska eller avtalsmässiga. 

Tankesmedjan Tiden är LO:s tankesmedja. Vi bjuder i dag in samtliga LO-förbund till ett rundabordssamtal om insatser för att stärka respekten för yrkesverksamma LO-medlemmar och motverka klassförakt i arbetslivet.

Under parollen ”Titta mig i ögonen” vill vi ha in många förslag på hur den över- och underordning som många drabbas av på jobbet varje dag kan börja brytas ned. 

Det är en fråga om jämlikhet på jobbet.

Vi hoppas att LO och flera LO-förbund vill delta i detta arbete.