Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

När turkiska regeringen meddelade att årets minimilön är satt till cirka 3 700 kronor i månaden höjdes genast kritiska röster från landets största centralorganisationer, Türk-is, Hak-is och DISK.

De hade innan regeringens beslut krävt en höjning av minimilönen till cirka 4 200 kronor i månaden.

Årets höjning är 500 kronor mer i månaden än 2019 års minimilön, men fackliga representanter menar att det inte är tillräckligt.

Omkring tio miljoner, ungefär en tredjedel av alla löntagare i Turkiet, tjänar enligt minimilönen, uppger bland annat tidningen Fortune.

De senaste åren har den turkiska liran tappat i värde samtidigt som inflationen skenat. Lönerna har därför urholkats mer vilket borde ha varit en anledning till att höja minimilönen ytterligare, hävdar facken.

Under 2020 konstaterar dock bedömare att Turkiet har möjlighet att hålla nere inflationen och nå sitt tillväxtmål om 5 procent, rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.