Olyckan skedde i augusti förra året och rubriceras som arbetsmiljöbrott, rapporterar SVT Nyheter.

Det var när kvinnan skulle åtgärda ett driftstopp i en maskin som hon fick samtliga fingrar på vänsterhanden avkapade.

Åklagaren anser att arbetsgivaren kunde ha förhindrat olyckan genom att ge bättre instruktioner och förstärkt skyddet runt maskinen, och utdömer därför ett strafföreläggande på 450 000 kronor.    

Kvinnans fingrar kunde sys fast, men skadorna ”kommer med hög grad av sannolikhet medföra framtida men”, skriver åklagaren enligt SVT Nyheter.

Ett strafföreläggande innebär att åklagaren i stället för att väcka åtal kan utdöma böter eller villkorlig dom utan rättegång, om den misstänkta personen erkänner brott och accepterar straffet.

Strafföreläggandet får i övrigt samma konsekvenser som en dom.