Får jag ledigt om Nationaldagen infaller en helgdag?

I många fall: JA. De flesta kollektivavtal ger dig rätt att ta ledigt en arbetsdag. Kolla med din arbetsplats hur det ser ut hos dig. I år, 2022, blir det dock enkelt eftersom den infaller en måndag. Då blir de flesta automatiskt lediga den måndagen.

Varför är det så?

Nationaldagen har sedan ett antal år ersatt Annandag pingst som röd helgdag i den svenska kalendern. Annandag pingst inföll alltid en måndag vilket betydde att de flesta fick en extra dag ledigt.

Vad gäller då vid Nationaldagen?

Den 6 juni kan infalla vilken dag som helst i veckan och därför justeras de flestas årsarbetstid efter det. Är 6 juni en måndag som i år, blir du ledig just den måndagen. Men är 6 juni en lördag eller söndag, då kompenseras de flesta med en ledig dag att ta ut senare. Det är dock oftast reglerat via kollektivavtal eller lokala överenskommelser.

Om en annan röd dag infaller en lördag eller en söndag, får man extra ledigt då?

NEJ. Nationaldagen är den enda röda dagen som kan infalla på olika veckodagar som kan ge extra ledigt. Om trettondagen, 1 maj, juldagen, annandag jul eller nyårsdagen infaller en lördag eller söndag har man inte rätt till extra ledigt. Däremot kan det förekomma annorlunda ersättning beroende vilket kollektivavtal du har.