ANALYS. Den allmänna pensionen ska gå att leva på. Tjänstepensionen ska bara vara grädden på moset.

Så sade fackförbunden Kommunal och Vision till Arbetet förra hösten. Det var en principiell hållning.

Sedan 2013 har facken på en stor del av arbetsmarknaden avstått från en del av sina löneökningar för att få bättre tjänstepensioner. Drivkraften har varit oro för att den allmänna pensionen inte ska räcka.

Så ville facken för de kommunalt anställda alltså inte göra. Det skulle bara hjälpa politikerna att smita från sitt ansvar för pensionerna, resonerade de. 

Men i maj i år gick de emot sina principer och begärde mer pengar till tjänste­pensionen. När detta skrivs förhandlar de som bäst med sin arbetsgivare SKR (före detta SKL).

Kommunal och Vision tvingades alltså till slut att hoppa på pensionsracet.

För lågavlönade kan det dess­utom vara en dålig affär att avstå löneökningar till förmån för pensionen

Mårten Nilsson

Annars skulle medlemmarna undra varför deras fack har förhandlat fram sämre pension än andra förbund. Att bättre pension måste betalas med lägre löner verkar ingen reflektera över.

Att avsätta lön i dag för att få det bättre som pensionär kan i och för sig vara rimligt (om vi nu inte vill jobba längre i takt med att vi lever längre).

Men att låta tjänstepensionen bli en allt större del av den totala pensionen är problematiskt.

Medan den allmänna pensionen verkar utjämnande fungerar tjänstepensionen tvärtom.

Den ger oproportionerligt mycket till dem med höga inkomster. Därmed förstärker den skillnaderna i pension mellan män och kvinnor.

Starka grupper kan alltid förhandla till sig bättre tjänstepensioner än svaga. Längst ner i hierarkin finns de som jobbar i företag utan kollektivavtal, och inte får någon tjänstepension alls.

För lågavlönade kan det dess­utom vara en dålig affär att avstå löneökningar till förmån för pensionen.

Som lågavlönad blir du i många fall beroende av grundskyddet för pensionärer, alltså garantipension och bostadstillägg. Bostadstillägget trappas ner om du skrapar ihop mer pension på egen hand.

Tvivel på att politikerna ska förbättra pensionen har alltså fått nästan alla fackförbund att satsa mer på tjänstepensionen. Men vilka drivkrafter har arbetsgivarna?

På flera sätt passar utvecklingen dem som hand i handske.

Ökade inbetalningar till pension är billigare än motsvarande löneökningar.

De sociala avgifter som arbetsgivarna betalar till staten är nämligen lägre på pensionsavgifter än på lön.

Men arbetsgivarna ser också en annan fördel, som få talar högt om.

Anställda som har byggt upp ett rejält pensionskapital har råd att gå i pension vid 65-årsdagen, eller tidigare.

Det är bekvämt för företag som vill slippa äldre arbetskraft.