Snart två år efter dödsolyckan i Oxelösund väljer nu åklagaren att väcka åtal mot två chefer när en ung man dog av kvävning i Oxelösunds hamn.

En man i 20-årsåldern fick då i sig stora mängder koloxid i ett utrymme inne i ett fartyg när han arbetade med avlastning.

Mannen var timvikarie och hade inte fått rätt utbildning för jobbet. Inte heller fanns några masker annat än inne på ett kontor i hamnen och han hade inte heller någon gasvarnare med sig.

Att beteckna olyckan som tragisk är naturligtvis rätt. Men än mer är olycka både fasansfull, slarvig och fullständigt onödig.

Enligt kammaråklagare Jan Olov Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ställs nu två chefer till svars för grovt vållande till annans död eftersom de, enligt åklagarens bedömning, har tagit en medveten, allvarlig risk.

Men olyckan i Oxelösund, likväl som övriga dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser, måste nu snabbt lyftas till en högre nivå.

Medan antalet dödsolyckor sjunker i våra nordiska grannländer stiger de i Sverige. 

Så sent som för någon vecka sedan ondgjorde sig Arbetsmiljöverket över sina bristande resurser i samband med att myndigheten presenterade slutrapporten om de allvarliga och stora bristerna i arbetsmiljön som råder i dag på Sveriges tunga industrier. Vid inspektioner hos 480 företag hittade Arbetsmiljöverket inte mindre än 3 900 brister i arbetsmiljön.

3 900 arbetsmiljöbrister!

Sverige har traditionellt haft en hög profil när det gäller arbetsmiljöarbetet, något som inte längre gäller.

Nedmonteringen inleddes när den dåvarande Alliansregeringen lade ned Arbetslivsinstitutet 2007. Sedan länge saknar Arbetsmiljöverket nu också medel för att kunna rekrytera tillräckligt många arbetsmiljöinspektörer.

Detta samtidigt som Sverigedemokraterna i oskön allians med Svenskt Näringsliv driver en kampanj för att montera ned systemet med regionala skyddsombud.

Detta samtidigt som Moderaterna i stället kräver mindre pengar till Arbetsmiljöverket.

Hittills i år har 46 dödsfall inträffat på svenska arbetsplatser.

Nyheten om att åklagaren nu väcker åtal efter olyckan i Oxelösund borde åtföljas av ett löfte från vår S-ledda regering om att kraftigt öka satsningarna på att skapa en bra arbetsmiljö för svenska arbetare.