Den yngre generationen vill känna igen sig bland ledare och företrädare inom de organisationer eller föreningar som man tar del av eller är aktiva inom.

Denna kritiska hållning är bra. Den gör att vi som facklig organisation måste upp på tårna för att vara relevanta för kommande generationer elektriker.

Elektrikerförbundet har 10 000 aktiva medlemmar som är 35 år och yngre.

Dessa individer utgör mer är hälften av förbundets medlemmar. Med dessa siffror har vi bland dom yngsta medlemmarna av LO-förbunden.

Elektrikerförbundets valda representanter bör som grupp vara en spegelbild av hur medlemmarnas sammansättning ser ut. Detta gäller inte minst i fråga om ålder

Medlemmar i Elektrikerförbundet

Ofta är det fackförbunden Handels och Hotell och restaurang som stoltserar med att dom har många unga medlemmar, men även Elektrikerförbundet kvalificerar in i detta sällskap.

Många lärlingar får anställningar efter avslutad utbildning via Elprogrammet. Det beror delvis på de senaste årens goda konjunktur, men även på att många äldre elektriker går i pension.

Många nya elektriker går med i facket, men alldeles för många väljer bort medlemskap hos oss.

Det kan vi se när vi jämför antalet registrerade lärlingar med hur många nya medlemmar vi får.

Att unga elektriker väljer bort har många orsaker, men något som nämns ofta är att de inte ser någon relevans i ett fackligt medlemskap.

Än så länge har vi tillräckligt med medlemmar för att vara en förhandlingskraft och upprätthålla kollektivavtalen. Men fortsätter vi att minska kommer både villkoren och  kollektivavtalen att försämras.

Det är därför otroligt viktigt att vi lyckas vända trenden och få med och behålla fler yngre elektriker i förbundet.

Hur ser vår organisation ut i dag? Är våra medlemmar representerade utifrån ålder?

Att unga elektriker väljer bort har många orsaker, men något som nämns ofta är att de inte ser någon relevans i ett fackligt medlemskap

Medlemmar i Elektrikerförbundet

Medelåldern i förbundsstyrelsen är 50 år och bland VK-ledarna ligger siffran på cirka på 43 år.

Det är en lite lägre medelålder bland VK-ledarna. Några yngre fackliga företrädare har tagit plats i organisationen, men det är knappast en vidare representativ bild av medlemmarnas ålder.

Elektrikerförbundets valda representanter bör som grupp vara en spegelbild av hur medlemmarnas sammansättning ser ut. Detta gäller inte minst i fråga om ålder.

Medlemmar och potentiella medlemmar vill känna igen sig i sina företrädare. Louise Olsson tillhör en av de yngre krafter i förbundet som tagit plats i organisationen som VK-ledare.

Louise har gjort detta arbete på ett bra sätt. Hon har markant stärkt folkrörelsearbetet. Hon visar att det finns plats för yngre medlemmar och kvinnor i organisationen.

Vi anser därför att Louise nu bör ta klivet upp i ledningen och utses som viceordförande den 16:e januari.