En bemanningsanställd skulle rengöra en maskin på en livsmedelsfabrik i Skåne när olyckan inträffade i november 2018.

Efter att ha plockat bort ett galler kom hans finger i kontakt med en skruv som fortfarande var i rörelse.

Enligt den företagsbot som nu har beslutats av åklagare har sedan ”övre delen av fingret amputerats av skruven”.

Nu får företaget betala 100 000 kronor i böter för olyckan.

Enligt företagsboten borde man dels ha gjort en riskbedömning av maskinen före rengöringen och dels försett maskinen med skyddsanordningar som inte gått att kringgå.