Den som har tjänat in lite statlig pension, eller ingen alls, kan få garantipension. Garantipensionen, som betalas från 65 års ålder, ska säkra en någorlunda hygglig standard för alla gamla i Sverige.

Men för att få full garantipension har kravet varit att man ska ha bott i Sverige i minst 40 år fram till 65-årsdagen.

En dom i EU:s domstol 2017 förändrade spelplanen. Domen slog fast att garantipensionen ska betraktas som en så kallad minimiförmån, och samordnas med liknande förmåner i andra EU-länder.

Domen fick två konsekvenser – båda föga önskvärda, sett med regeringens ögon.

För det första behöver man inte längre ha bott i Sverige för att få garantipension.

Den som har bott i ett annat EU-land hela livet och flyttar till Sverige först när 65-årsdagen närmar sig har samma rätt till garantipension som den som har bott i Sverige hela livet.

I år har Pensionsmyndigheten börjat bevilja nya garantipensioner utifrån det nya läget.

Men att en så pass generös, skattefinansierad förmån betalas till personer som inte har någon större anknytning till Sverige kan, för att citera regeringens särskilde utredare Göran Lundahl, ”undergräva förmånens legitimitet”.

För det andra finns inte längre någon tydlig skyldighet för Sverige att betala garantipension till dem som har bott i Sverige hela livet men flyttar till ett annat EU-land som pensionärer.

Just nu skyddas svenska garantipensionärer som bor i andra EU-länder av en tillfällig lag, som slutar gälla vid årsskiftet 2020 – 2021.

Göran Lundahl har nu lagt fram lagförslag som ska göra att grundskyddet för pensionärer fungerar så som det var tänk från början.

Den 1 januari 2021 ska garantipensionen ersättas med en ny förmån som kallas grundpension.

– Med förslaget blir grundpensionen en pensionsförmån, inte en minimiförmån, säger Göran Lundahl. Grundpensionens syfte är inte att utgöra en minsta bottenplatta i välfärdssystemet, utan att ge en relativt hög, icke behovsprövad förmån som bygger på intjänande.

Grundpensionen ska sålunda kunna tjänas in både genom bosättning i Sverige och genom arbete.

Göran Lundahl räknar med att den nya grundpensionen ska kunna förbehållas dem som har bott de 40 åren mellan 25 och 64 års ålder i Sverige.

En viss juridisk osäkerhet finns dock alltid, medger han – hur EU:s domstol skulle se på frågan går inte att veta i förväg.

För den stora majoritet av svenskarna som bor i Sverige hela sitt vuxna liv ska reformen inte medföra några ekonomiska förändringar – enda effekten bör bli att en del av pensionen byter namn.