Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

MADRID. På den lista som organisationen Global Witness ställt samman har 138 miljöförsvarare dödats fram till mitten av november i år.

Men mörkertalet kan vara stort, menar man.

48 miljöförsvarare i Colombia har mist livet när de kämpat för miljön, 34 i Filippinerna, 16 i Mexiko och åtta i Guatemala.

På klimattoppmötet i Madrid höll miljöaktivisten Makoma Lekalakala, från Sydafrika, ett anförande på måndagen för att hedra de 138 människor som mördats hittills i år.

– Trakasserier, dödshot och förföljelse påverkar tusentals kvinnor och män runt om i världen för deras kamp mot beslagtagande av mark, utnyttjande av naturresurser och för att de står upp för mänskliga rättigheter.

Makoma Lekalakala, som är ordförande i organisationen Earthlife Africa, vann i fjol miljöpriset Goldman Environmental Prize för att hon lyckades stoppa ett avtal om kärnkraftsamarbete med Ryssland.

138 porträtt lades ut på golvet på klimatmötet i Madrid.

– Det här handlar om jordbrukare som kämpar för rätten till sin egen mark. Det handlar om ursprungsbefolkningar som odlat sina skogar i generationer och nu förflyttas med kraft för att ge plats för plantager och gruvor.

I oktober släppte Naturskyddsföreningen en rapport, som baseras på bland annat på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.

Enkäten visar att fyra av fem organisationer har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat och att läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.

Hälften kan ge exempel på hot eller trakasserier från privata företag. Och en fjärdedel uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har dödats till följd av sitt miljöarbete.

– Världen behöver stå upp för miljöförsvararnas rätt att försvara allas vår framtid, sa generalsekreterare Karin Lexén i ett uttalande när rapporten släpptes.

10 december, på internationella dagen för mänskliga rättigheter, fortsätter den ljusmanifestation som påbörjades på klimattoppmötet i Madrid.

Bland annat tänds ljus på flera orter i Sverige för att uppmärksamma de 138 människor som dödats i år.