Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Nu ska polisen utreda om de kunde ha förhindrat branden. Trots nya, hårdare, regler uppges många fabriker i staden sakna adekvat brandsäkerhet.

Brandkåren hade problem med att ta sig till den brandhärjade byggnaden och släckningsarbetet efter branden pågick ännu på måndagsmorgonen.

I den aktuella fabriken tillverkades skol- och handväskor. Mycket fyllnadsmaterial förvarades i byggnaden vilket gjorde att branden kunde sprida sig snabbt.

Minst 100 personer tros ha befunnit sig i byggnaden när branden utbröt efter klockan fem på söndagen. Ett 60-tal människor kunde räddas.

Premiärminister Narendra Modi säger att branden var ”fruktansvärd” och att hans tankar går till offer och anhöriga.

De flesta av de anställda var ditresta gästarbetare från delstaten Bihar, en av Indiens fattigaste. De ska ha tjänat motsvarande cirka 130 kronor i månaden.

En brandchef säger till BBC:s reporter att byggnaden saknade ett korrekt brandskyddstillstånd och att verksamheten att tillverka väskor inte var godkänd av myndigheter.

Brandorsaken misstänks initialt vara en elektrisk kortslutning.

Eldsvådan är den dödligaste i Delhi sedan 59 människor omkom i en biografbrand 1997.