Centern backar i förhandlingar med de övriga januaripartierna.

Framtidens arbetsförmedlingen ska inte baseras på LOV, lagen om valfrihet, och hela reformen skjuts upp ett år.

Det är naturligtvis bra. Ännu bättre hade varit att gå tillbaka till ritbordet och börja skissa på ett system för att få folk i arbete som baseras på de arbetslösas behov av arbete respektive företagens behov av arbetskraft.

Det grundläggande felet med januariöverenskommelsen är ju att omläggningen av arbetsförmedlingen baseras på Centerns vision av att privatiseringar alltid är universalmedlet för all samhällelig verksamhet.

En bra arbetsförmedling kommer vi därför inte att få förrän verksamheten baseras på behovet av att förmedla jobb, inte att privatisera till varje pris.

Att ta bort LOV som styrande faktor för arbetsförmedlingen är ändå bra. LOV, lagen om valfrihet, är en tvingande lag som säger att varje företag som vill etablera verksamhet baserad på skattepengar ska få göra det.

Lagen är alltså specialdesignad för det nyliberala styrelseskicket som Centern vill införa på allt fler skattefinansierade områden.

Men samtidigt håller Centern fast vid sitt privatiseringsmantra.

Partiet säger nämligen bara ja till att ta bort LOV som styrande faktor för arbetsförmedlingens omläggning på villkor att det ändå garanteras att det blir ännu fler privata företag som tar över arbetsförmedlingens verksamhet.

Ett slags LOV utan LOV, alltså.

Att skjuta upp reformeringen av arbetsförmedlingen ett år är också det ett fall framåt, men innebär i realiteten inte mycket eftersom slutdatum är mandatperioden.

Centern kräver alltså att hela reformen ska vara genomförd innan mandatperiodens slut, och skälet är naturligtvis att Annie Lööf och reformens konstruktör Martin Ådahl inte kan vara säkra på att deras parti Centern har något inflytande i nästa regeringen för att få igenom någonting alls.

I sitt beslut att skjuta upp reformen säger också Januaripartierna att de nu har tid att etablera noggranna kvalitetssäkringar av de privata företag som bjuds in att dela på våra inbetalade skattepengar.

I sammanhanget är det därför angeläget att påminna om de studier som gjorts av kvalitetssäkring i skattefinansierad men privat utförd verksamhet.

Resultaten visar – helt i enlighet med marknadens mekanismer – att de privata företagen anpassar sin verksamhet efter hur de trots försöken till kvalitetssäkring kan göra största möjliga vinst, inte efter hur skattebetalarna ska få bästa möjliga resultat av den verksamhet de bekostar.

Det positiva med dagens besked är att LOV ruckas en aning och att inledningen av reformen skjuts en aning på framtiden.

Om en fortsatt politik ska nå resultat måste den dock bygga på att möta de behov som finns, och inte styras av visionen om största möjliga privatisering.

Det nyliberala privatiseringsivrande styret måste i sin helhet bort från svensk skattefinansierad verksamhet.

Allt annat är bara små justeringar i ett destruktivt system.