Det hela började med tre cykelställ som skulle flyttas utanför en galleria i Nyköping. För att förankra cykelställen i marken borrades hål ungefär en halvmeter ner i marken. 

Vid borrningen träffades dock en starkströmsledning och hela gallerian blev utan ström.

När en snickare skulle kontrollera om det var borrningen som orsakat strömavbrottet kopplades samtidigt elen igång igen.

En ljusbåge orsakad av elektriciteten träffade snickaren som fick livshotande brännskador.

Olyckan inträffade redan 2013 och inte förrän nu har fallet till sist avgjorts av hovrätten.

Personal från två olika företag genomförde själva borrningen. Båda företagen bedömdes vara ansvariga i tingsrätten där de fick företagsböter på 600 000 kronor var.

Men nu rivs domen upp.

Hovrätten menar att det ena företaget, JMW Bygg och fastighets AB varit ensamt ansvarigt eftersom det var de som varit arbetsmiljösamordnare för hela entreprenaden. Det var också det företaget den skadade mannen arbetade för via en underentreprenör.

Det andra företaget frias helt från ansvar, bland annat eftersom de ”inte haft någon konkret anledning att räkna med risker innefattande arbete vid högspänningsledningar”, står det i hovrättsdomen.