De senaste åren har diskussionerna om flyget till stor del handlat om miljöpåverkan. Vi har lärt oss ett nytt begrepp – flygskam.

Lösningen har till stor del handlat om att vi som konsumenter måste ta vårt miljöansvar och helt enkelt sluta flyga.

Vi tror i stället på en modell där vi tillsammans arbetar för en miljövänligare flygresa. 

Fackföreningar har länge arbetat för hållbarhet. Vi vet att det inte finns några jobb på en död planet. Vi har många idéer som vi vill ska bli verklighet.

Allt från eldriven utrustning på flygplatser till arbetskläder som är certifierade och klimatmärkta.

Vi i Transports Flygavdelning vill bidra med vår kunskap och vårt engagemang för en grönare flygbransch

Viktor Andersson & Hans Ahlberg

Vi vill särskilt ta upp tre områden där vi ser att det finns möjlighet till grönare förändring.

Teknikutveckling – Flygbranschen behöver göra samma resa som bilindustrin. Det görs redan i dag betydande framsteg kring bio-bränsle och el-flyg. Regeringen planerar att differentiera start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle och vilken flygplanstyp man använder. Utrustning på flygplatser, fordon med mera måste moderniseras. Allt som går på diesel eller bensin finns som elektriska alternativ. Det ska vara dyrt att släppa ut!

Kollektivtrafik – Resan till och från flygplatsen måste ske kollektivt, både för resenärer och anställda. Det måste vara både billigare och smidigare att ta buss eller tåg än sin egen bil. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Om majoriteten av resenärer och anställda fick bättre förutsättningar att åka kollektivt skulle det minska flygbranschens totala miljöpåverkan betydligt.

Förbättrade procedurer – Vi vill att flygplan stänger av sina motorer så fort de landar, för att sedan dras in till gate av eldrivna fordon och starta dem precis innan take off. Vi måste se till att varenda avgång räknas, inga som helst onödiga utsläpp ska tillåtas. Här finns även utrymme för passagerarna att bidra. Varje kilo som flyger räknas och omvandlas till utsläpp. Tänk noga och prioritera vad ni verkligen behöver ta med på resan. 

Vi i Transports Flygavdelning vill bidra med vår kunskap och vårt engagemang för en grönare flygbransch.

Härmed sträcker vi ut en hand till övriga aktörer och beslutsfattare.

Ett bra första steg vore att tillsammans med aktörerna inom flyget skapa forum där vi tillsammans kan arbeta mot en mer miljövänlig flygbransch.