För mig som är elev i grundskolan är frågan om betyg ständigt aktuell.

Nästintill allt vi gör i skolan ska bedömas, utvärderas och sedan användas som betygsunderlag.

Men något som ständigt finns med i ungas vardag borde inte bidra till ungas psykiska ohälsa, vilket det i nuläget gör. 

Hälften av alla 15-åringar i Sverige uppger att de har regelbundna symtom på psykisk ohälsa. Bland mina egna vänner och hos mig själv så kan jag vittna om panikattacker, ångest och tårar efter prov.

Jag har sett folk bryta ihop i omklädningsrummet när ångesten tagit över innan ett prov. Skolan är inte till för att skada tonåringar. Skolan är en plats för att lära.

Som om skolan var ett jobb där unga blir som vuxna i alla yrken och blir stressade ibland. Högern ser inte allvaret i situationen och verkar inte bry sig heller

Agnes Hindfeldt

Men på vilket sätt får betygen unga att må dåligt? Problemet är sättet som betygen mäter ”kunskaper”.

För att få högsta betyg i ett ämne måste man få A i alla kunskapskrav. När en lärare sätter betyg så kollar man på provresultaten eller bedömningen på en uppgift.

Om vi skulle misslyckas på ett kunskapskrav eller missa ett prov får vi ett E i det kunskapskravet, oavsett vad vi fått för betyg i de andra delarna.

Detta innebär att det är fullt möjligt att influensa eller en dålig dag kan leda till ett D i betyg, trots att alla kunskapskrav förutom ett motiverar ett A. Detsamma gäller såklart resten av betygsskalan.

Jag tycker att detta är irrationellt och bidrar ännu mer till betygshetsen. Det finns ingen plats för misstag. Jakten på perfektion skadar vår psykiska hälsa. 

Denna relativt nya och oförlåtande betygssystem introducerades 2011 på initiativ av Liberalerna.

Trots att vi elever, lärare och föräldrar möter konsekvenserna av detta system och inte direkt har varit blyga med vår kritik fortgår det.

Det finns till och med starka krafter inom högern som vill att detta system ska påtvingas ännu yngre elever. Moderaterna vill ha betyg från årskurs 3.

…något som ständigt finns med i ungas vardag borde inte bidra till ungas psykiska ohälsa, vilket det i nuläget gör

Agnes Hindfeldt

Det finns inte någon forskning som visar att detta skulle ge resultat i så ung ålder. Liberalernas motivering är baserad på en enkät där 80 procent elever upplevde att de jobbade hårdare när de visste att de skulle bli betygsbedömda.

Som om skolan var ett jobb där unga blir som vuxna i alla yrken och blir stressade ibland. Högern ser inte allvaret i situationen och verkar inte bry sig heller.

Men, man behöver inte göra om betygsystemet helt igen. Man kan göra systemet mer logiskt och förlåtande.

Det är bra att skolministern har sagt samma sak men vi unga får vår psykiska ohälsa påverka här och nu.

Vi behöver handling, inte tomma ord.