Therese Svanström ser det som sin viktigaste uppgift som ordförande att skapa ett större inflytande för TCO-förbundets medlemmar.

– Att bli föreslagen att leda världens starkaste tjänstemannarörelse gör mig stolt och glad, säger hon i ett pressmeddelande.  

Arbetet har sökt Therese Svanström som via Unionens pressavdelning meddelar att hon är fullt fokuserad på det jobb hon har nu, och inte vill medverka i en intervju förrän hon är formellt vald.  

Valet kommer att ske den 9 december på en extrainsatt kongress.