Facklig-politisk samverkan är en viktig hörnsten för SSU, som också är LO:s ungdomsförbund.

För oss är inte facklig-politisk samverkan en fråga om hur socialdemokratin kan dra nytta av fackföreningsrörelsen.

Den facklig-politiska samverkan ska leda till att vi sammansvetsar arbetarrörelsen för att tillsammans ge svar på hur politiken kan förbättra löntagarnas tillvaro. 

Därför kommer SSU att vilja kroka arm med LO-förbunden och LO centralt kommande år, för att gemensamt vara en stark röst där vi kan hitta en gemensam jämlikhetsagenda som kan vinna löntagarnas gehör. 

Nyligen fick vi veta att Karl-Petter Thorwaldsson inte söker omval som ordförande för LO.

Ska villkoren för unga på arbetsmarknaden bli bättre måste fler unga ansluta sig och engagera sig fackligt

Diyar Cicek

Kålle har varit väldigt uppskattad av SSU:are för sitt engagemang och sin förmåga att göra svåra politiska frågor enkla att förstå ideologiskt.

Men det räcker inte med att SSU har en positiv inställning till facket – facket måste göra mer för att förtjäna ungas stöd.

Arbetsmarknaden har tudelats mellan insiders, som har trygga anställningar med goda förmåner, och dem som hoppar mellan otrygga anställningar som inte ger rätt till flera av försäkringssystemen.

En LO-rapport från 2014 visade att nästan hälften av alla unga hade otrygga jobb då. Och de blir bara fler. 

Det kan förklara varför endast 38 procent av unga mellan 16–24 som jobbar var fackligt anslutna år 2017, efter en långsiktig trend av vikande anslutningsgrad. 

Ska villkoren för unga på arbetsmarknaden bli bättre måste fler unga ansluta sig och engagera sig fackligt.

SSU hoppas att vi tillsammans med LO kan vända denna trend. Det är en nödvändighet om arbetarrörelsen ska kunna överleva långsiktigt. 

Det hoppas vi kommande LO-ordförande väljer att sätta högst på dagordningen för alla unga arbetare från både stad och land.