I oktober var 330 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en ökning med 22 000 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2018, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningen har ökat med 43 000 personer till 5 138 000 personer.

Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,3 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 6,8 procent i oktober, vilket är samma nivå som månaden före.

Arbetslöshetstalet för september har skrivits ner till följd av stora problem med SCB:s datainsamling, som har pågått sedan juli 2018.

Stora revideringar har även gjorts av arbetslösheten för andra månader under perioden juli 2018 till september 2019.

Bland annat underskattades arbetslösheten markant under våren 2019.

Felaktigheterna sträcker sig dock ända tillbaka till juli 2018.

– Det var kraschen som inte fanns. Det är väldigt olyckligt att det gick fel och det inte upptäcktes i tid utan att felet valsade runt, säger Handelsbankens seniorekonom Johan Löf till TT.

Han precis som många andra ekonomer reagerade över SCB:s tidigare siffror och var även i kontakt med den statliga myndigheten.

– När julisiffran kom var det en väldig överraskning och jag ringde till SCB och kollade med dem. Sedan när augustisiffran kom så fortsatte det och man såg ingen rekyl tillbaka som jag och andra bedömare förväntat oss.

Först i oktober meddelades från SCB:s håll att statistiken kan ha varit felaktig på grund av problem med en samarbetspartner, bolaget Evry som ansvarar för en del av undersökningen.

SCB har därefter meddelat att man avslutar samarbetet med bolaget men chefsekonomer ser uppenbara konsekvenser med att man levererat felaktig statistik.

– Det som oroar mest är inte utfallet utan felet som sådant. Statistik är enormt viktigt för ekonomisk-politiska beslut och just arbetsmarknadsdata spelar en central roll för regeringen och för Riksbanken, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Johan Löf är inne på samma linje:

– Till exempel försvagades den svenska kronan när siffrorna kom även om effekten kan vara borta efter ett par dagar. Det var ändå så pass överraskande siffror att det förändrade läget på den finansiella marknaden.

– En väldigt central sak för många svenskar är löneförhandlingarna i vinter. Under upptakten när parter tar med sig argument har vi haft en situation där arbetslösheten går mot en katastrof. Det har också synts i argumentationen.

TT: Vilken tillit kommer du ha till SCB:s siffror?
– Jag kommer att fortsätta se på dem som den viktigaste arbetslöshetsstatistiken. SCB har meddelat att man i fortsättningen inte kommer kunna gå in på till exempel åldersindelning men huvudsiffrorna kommer vara fortsatt det viktigaste vi har gällande arbetsmarknaden.

Här är SCB:s korrigeringar

SCB har reviderat sin beräkning av andelen arbetslösa som procent av arbetskraften för perioden juli 2018 till september 2019.

Tobias Österberg/TT
Helena Wande/TT