Debatten om Arbetsförmedlingens framtid har gått het den senaste tiden.

Inte minst för att många ifrågasätter om förändringarna som stakas ut i Januariavtalet verkligen kommer gå att genomföra till år 2021, som S, MP, C och L kommit överens om. 

Samtidigt som förberedelserna inför reformen nu pågår för fullt lanserar myndigheten en stor kampanj som kostar drygt sju miljoner kronor.

Syftet: att få företag att använda sig av digitala tjänster för att rekrytera personal. 

Under fyra veckor marknadsför myndigheten sina digitala självservicetjänster för arbetsgivare.

Kampanjen ska gå i radio, dagspress, branschpress och på utvalda sajter, enligt myndighetens interna informationsdokument som Arbetet har tagit del av. 

Kampanjen ska, enligt myndigheten, visa att ”arbetsgivare alltid kan vända sig till oss när man snabbt behöver hitta personal”.

Myndigheten skriver vidare att: ”Kampanjen ska bidra till att företagare ser Arbetsförmedlingen som den självklara kanalen för stöd vid rekrytering.” Detta samtidigt som myndigheten förbereder en reform där själva jobbmatchningen ska lämnas över till externa aktörer. 

En anställd på Arbetsförmedlingen säger till Arbetet att det är konstigt att myndigheten kör i gång kampanjen trots det läge man befinner sig i.

Medarbetaren är kritisk till att resurser läggs på en kampanj som handlar om att matcha arbetssökande och arbetsgivare, något myndigheten snart inte ska ägna sig åt enligt skrivningarna i Januariavtalet.

Enligt den interna informationen från myndigheten förväntas medarbetare svara på arbetsgivarnas frågor om de digitala tjänsterna i samband med kampanjen.

– Vi har inte personalresurser att svara på arbetsgivarnas följdfrågor, säger personen som vill vara anonym.

Målet med kampanjen är, enligt myndigheten själv, att fler arbetsgivare ska använda de digitala tjänsterna och på så vis få hjälp att rekrytera digitalt.

Tjänster som myndigheten marknadsför är bland annat snabbintervjuer online med kandidater, söka bland kandidater och annonsering. 

Arbetsförmedlingen försvarar kampanjen i ett internt dokument där man skriver att ”vi behöver visa att vi finns, trots att vi förbereder oss på ett nytt uppdrag”. 

Patrik Svensson, presschef på Arbetsförmedlingen, skriver i ett mejl till Arbetet att matchning ingår i myndighetens nuvarande uppdrag.

Han pekar på att det på ett sätt kommer att göra det även framöver: ”Vår tolkning är att vi även i fortsättningen förväntas erbjuda en digital infrastruktur som stöttar matchningen på arbetsmarknaden.”