Det är i dag en självklarhet i vårt samhälle att få vara en jämlik och fri medborgare, med samma rättigheter och skyldigheter som andra.

Nu är det dags för nästa steg i jämlikhetens tecken.

Det är dags att se till att vårt gemensamma samhälle baserar sig på sekulära och inkluderande principer. 

Skolplikten är central i Sverige. Skolan ska vara en plats som fokuserar på att förbereda eleverna för vuxenvärlden och en plats där barnen kan forma sin egen identitet, oberoende av sin familj.

Bästa förutsättningarna för att bygga upp fria och självständiga individer måste garanteras från statligt håll.

Verksamheten i våra skolan ska vara icke-konfessionell; det fastställs i läroplanen. Detta gäller dock inte religiösa friskolor och förskolor idag.

För mig är det oförsvarbart att det finns möjlighet att ställa religiösa krav på medborgare i offentligt finansierad verksamhet och det är ännu värre att kraven kan ställas där skolplikten gäller.

I DN 4/10 kunde vi läsa om den Svenska Interkulturella Skolan i Huddinge.

I den nu nedlagda skolan kunde flera lärare och elever vittna om religiösa trakasserier. I artikeln nämns särskilt att flickor kände tvång från personal att bära slöja.

Jag har själv flytt från ett land med religiöst förtryck. Jag kommer att lägga min politiska gärning på att se till att mina döttrar själva får välja vilka de vill vara

Khashayar Farmanbar

Pedagoger som larmade när det fanns misstanke om barn som for illa mötte motstånd från skolledningen.

En källa i granskningen menade att motståndet grundades i att orosanmälningar skulle minska inflödet av nya elever i skolan, vilket skulle minska skolans vinst. 

Reportaget gjorde ont i mig som förälder, medborgare och politiker.

Det gjorde ont för att reportaget är ett bevis på det inte har gjorts tillräckligt för att förhindra att friskolor drivs med andra motiv än att ge barn en god utbildning och att bygga självständiga, trygga individer.

Jag har själv flytt från ett land med religiöst förtryck. Jag kommer att lägga min politiska gärning på att se till att mina döttrar själva får välja vilka de vill vara.

Därför är jag stolt över att vi socialdemokrater gick till val på att förbjuda religiösa friskolor.

I Januariavtalet förhandlades det fram en utredning om att stoppa nyetablering av religiösa friskolor.

Målet måste även vara att avveckla de existerande. Varje dag där ett barn tvingas till religion är en sorgens dag.

Som komplement borde kommunerna ha en samordnare mot hedersförtryck.

I det kommunala arbetet bär socialtjänst, skola, ungdomsgårdar med mera ansvar för att inget barn ska utsättas för hedersförtryck.

Skolplikten är central i Sverige. Skolan ska vara en plats som fokuserar på att förbereda eleverna för vuxenvärlden och en plats där barnen kan forma sin egen identitet, oberoende av sin familj

Khashayar Farmanbar

Arbetet behöver organiseras för att säkerställa barns trygghet. Det ska vara enkelt för en vuxen att larma om misstankar finns att barn far illa.

Det är vuxenvärldens samlade ansvar att se till barn och ungas fri- och rättigheter.

Religionsfriheten är en grundlagsskyddad rättighet för barn och för vuxna. Den måste vi slå vakt om.

Den dag det fattas beslut kring vad människor får eller inte får tro på, vad människor får eller inte får ha på sig, har vi övergett demokratin och dess grundvalar.

Ska vi bygga ett samhälle med fria, framgångsrika och trygga medborgare måste vi ge alla invånare samma rätt både till och från religion.