Kvinnan, som arbetar som ekonom på förvaltningen, ska under våren 2018 ha skrivit kritiskt om den politiska ledningen och hur de fördelade pengar till olika verksamheter. 

Hon blev senare inkallad till chefen som uppmanade henne att inte skriva sådant.

Efter ytterligare några månader kallades hon igen för ett ”klargörande samtal”.

Då fick hon också ett dokument där det står att hon visserligen har ”långtgående yttrande- och meddelarfrihet” men också en lojalitetsplikt. 

Den innebär enligt kommunen att en anställd inte får förmedla kritik till tredje man som skadar förtroendet för arbetsgivaren.

Det kvinna har gjort skulle ligga i ”gränstrakten” eftersom hennes jobb innebär att hon ska bereda och utvärdera ekonomiska effekter åt den politiska styrelsen. 

Hon anmälde sin arbetsgivare till JO, Justitieombudsmannen, som nu kommer med kritik och anser att kommunen agerat fel.

”En myndighet får inte ingripa mot en anställd för att hon har använt sig av sin grundlagsstadgade rätt att ge uttryck för sina åsikter”.