Avgaser, nagellim, svetsrök, kvartsdamm. Här finns ämnen som förekommer i mångas arbetsliv.

Och som kan orsaka allt från allergier till frätskador och cancer.

Arbetsgivare är skyldiga att ha kontroll över kemiska risker på jobbet.

Men Arbetsmiljöverkets granskning som pågått under två års tid och där närmare 3 600 arbetsplatser inspekterats visar att åtta av tio platser brister.

– Det kan tyckas vara en liten sak att inte ha undersökt riskerna med till exempel svetsrök. Men när man får veta att den kan vara cancerframkallande, då inser man ganska snabbt att alla måste kunna jobba säkert. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb, säger Elin Löfström-Engdahl som är projektledare vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De inspekterade arbetsplatserna finns inom olik branscher: hotell- och restaurang, städ- och saneringsfirmor, skolor, hälso- och sjukvård, golv- och väggbeläggningsarbetare, tillverkning, bilverkstäder, avfallshantering och jord- och skogsbruk.  

– De allra flesta har åtgärdat bristerna när vi kommer tillbaka. Det handlar ofta om okunskap. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar när det gäller kemiska risker på jobbet, de orsakar fortfarande sjukdomar och dödsfall, säger Elin Löfström-Engdahl.